De contactgegevens die ik van je krijg als je mij benadert, gebruik ik alleen voor het doel waarmee je ze mij geeft. Bijvoorbeeld: om je terug te mailen als antwoord op een vraag, om je terug te bellen voor het maken van een afspraak, om je een exemplaar van mijn boek toe te sturen, en zo voort. Ik handel daarmee volgens de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die gaat over de bescherming van onze privacy (vanaf 25 mei 2018 in werking).

De begeleiding en coaching die ik geef, gaat over tere onderwerpen en hoogst persoonlijke levensthema’s. Wat je met mij deelt blijft onder ons. Dat spreekt vanzelf. Maar nu we het toch over privacy-bescherming hebben, wil ik het toch graag even noemen.
Als in een artikel of blog iets schrijf over ervaringen die ik opdoe in mijn werk, doe ik dat zo, dat de perso(o)n(en) in mijn verhaal niet door buitenstaanders herkenbaar is/zijn. En als ik wel citeer met naam en toenaam wat mensen mij schrijven of vertellen – bedankjes, reviews – dan alleen na hun toestemming.

Tot slot: Als je mijn nieuwsbrief ontvangt, kun je je daar altijd – met de knop onder aan de brief – afmelden voor verdere ontvangst van mijn nieuws.
Klik hier als je je juist graag wilt aanmelden