Een medicijnwandeling

In de indiaanse traditie betekent ‘medicijn’ helende of magische kracht. Alles wat helend is voor het lichaam, de geest en/of de ziel is ‘medicijn’. Indianen gingen van oudsher vaak de bossen in of op de hoogvlakten wandelen om een speciaal teken of medicijn te vinden dat antwoorden kon geven op een persoonlijke uitdaging of probleem; zo’n tocht hielp hen bij het zoeken naar wijsheid.
Zo’n helende wandeling is in de huidige drukke wereld nog steeds mogelijk, als de zoeker weet hoe hij of zij de taal en de tekens van de natuur kan interpreteren. Een medicijnwandeling is een manier om de verbinding met onze bondgenoten ofwel natuurlijke helpers te herstellen.
Bron: Het boek Moeder Aarde Kaarten van de indiaanse Jamie Sams.

Medicijnwandelingen in omgeving Nijmegen – of elders
als onderdeel van diverse trainingen of los
Een individuele struintocht om in gesprek met de natuurelementen steun en antwoorden te vinden op vragen/ thema’s van nu. In de training/ workshop krijg je desgewenst hulp bij het focussen op je vraag/ thema.
In verbinding met de natuur kunnen we in contact komen met onze innerlijke stem, ons innerlijk weten. Op deze ochtend of middag geef ik bedding en richtlijnen om je tijdens een  ‘medicijnwandeling’ (een ‘vision quest’ in zakformaat) open te stellen voor steun, inzicht en aanwijzingen op de weg die jij gaat.

N.B. Een zgn vision quest zoek je in de een eenzame plek in de natuur; vastend en verstillend stel je je open voor het ontvangen van een visioen/ boodschap over een thema dat je bezighoudt.

Waar? Ooijpolder bij Nijmegen, omgeving Bisonbaai/ Waaloever of Groenlanden; of, op verzoek, elders: een plek naar keuze!

AANVRAAG LOSSE MEDICIJNWANDELING MET EEN BESTAANDE GROEP hoort ook bij de mogelijkheden/
Tijd: van 10.00 tot 13.00 uur OF van 14.00 uur tot 17.00 uur Of van 19.00 tot 22.00 uur (incl. voorbereiding en ervaringen uitwisselen)
Kosten: € 40,- p.p. (incl btw)

Het Medicijnwiel

Het medicijnwiel is een oeroud medium om de werkelijkheid te ordenen. Het is een cirkel – symbool van heelheid – waarin de verschillende windrichtingen symbool staan voor de diverse invloeden en krachten die ons omringen en werkzaam zijn in ons bestaan.

Wind is beweging. Leven is beweging. De winden uit de verschillende richtingen dragen verschillende invloeden aan, diverse krachten en energieën die samen een geheel vormen. Het medicijnwiel is een concept om al deze krachten en bewegingen te ordenen,  onder te brengen in een systeem dat alles omvat en zinvolle samenhang geeft.

Volgens de oude wijsheid van natuurvolkeren bewegen we ons voortdurend door het wiel van verandering. We doorlopen de cirkel keer op keer. Elk proces, elke gebeurtenis, elke tijdsspanne heeft een begin en een eind en de fases daartussen. Elke fase, elke windrichting heeft zijn eigen kwaliteit en draagt bij aan het geheel. En na elk eind komt weer een nieuw begin.  Onze ontwikkeling verloopt niet lineair, maar in cirkels, spiraalsgewijs. De thema’s waaraan we onze ziel slijpen tijdens het aardse bestaan, komen telkens terug. Ze nodigen ons uit, steeds weer andere aspecten van waarheid te ontdekken .  Zo reizen we ons leven lang door de medicijnspiraal en ontvouwen zich de helende krachten die we oproepen door ons pad te gaan.

In de traditie waarin ik geschoold ben, stappen we het medicijnwiel in in het zuiden. Er zijn ook indianenstammen die in het oosten beginnen. Boeddhisten nemen het noorden als begin. Voor al die mogelijkheden is iets te zeggen. Niets is absoluut. Ook hier werkt het principe,  dat datgene waar je aandacht aan geeft, groeit. Dus hoe meer je werkt en oefent  met zo’n ordenend principe, hoe vertrouwder het wordt. De wijsheid ervan ontvouwt zich onder invloed van de wijze waarop je kijkt.

In diverse trainingen die ik geef werk ik met het medicijnwiel en de vier windrichtingen. Een prachtige leidraad.