samen met Berna Wellen, lichaamsgericht lifecoach

ama-gi

van moeite naar ruimte, licht, lucht en vrijheid

We hebben zaterdag 9 november gewijd aan de levenslange relatie met je moeder.
Ook individuele consulten rond het thema moeder-dochter zijn bij mij mogelijk.

We schreven: ‘Of je oud bent of jong en of je moeder nog in leven is of is gestorven, of je haar nog ziet of niet, je moeder is hoe dan ook een leraar voor je levenslessen. Het kan schuren, je kunt je aan haar stoten, – alle thema’s die je met haar tegenkomt zijn handreikingen, stenen waaraan je ziel zich slijpt, zoals een diamant slijpenderwijs vrijkomt uit ruw gesteente. Wij zien ‘moeite hebben’ als een aanwijzing dat er iets in je leeft wat aandacht vraagt en waarmee je je voordeel kunt doen als je het die aandacht ook daadwerkelijk geeft.’
Daarom deelden we deze dag ervaringen en inzichten rond ‘moeites met moeders’.
We verruimden ons blikveld door binnen- en buitenwerk. We deden gerichte oefeningen om ons lichaamsbewustzijn te laten stromen: zo konden we meer voelen, ervaren, beleven – hoefden minder te denken. Door ontmoetingen met de natuur (de aarde, de rivier, bomen en stenen) en in een geleide innerlijke reis maakten we op wezensniveau contact met onszelf en met onze moeders.

N.B. Deze losse dagworkshop wordt de komende maanden gevolgd door een serie ‘Dagen voor Dochters’: werken aan de betekenis van de relatie met je moeder in je leven van nu.

Interesse? Geef je op voor de mailing over data en meer!

Meer weten over ons:
Bekijk deze site en www.yinsidecoaching.nl

Het symbool boven aan dit bericht betekent Ama-gi. Het is een oud Sumerisch woord, waarvan wordt aangenomen dat het ‘vrijheid’ betekent. Men denkt dat dit het eerste geschreven woord is voor dat begrip. Letterlijk vertaald betekent het ’terugkeer naar de moeder’.