Kijk in je ziel
en kom meer te weten over je innerlijke bestemming

TipSluier

Drie workshops of individuele sessies

– los of als drieluik –
De oude Grieken wisten het al: als we geboren worden, steken we de vlakte van vergetelheid over. Andere volkeren noemen het de sluier van vergeten: al wat onze ziel weet, het bewustzijn dat ze meeneemt uit haar opeenvolgende aardse levens, vervaagt als we ‘als nieuw’ geboren worden. Waarom – in godsnaam? Om het aardse bestaan voluit en onbevangen aan te gaan: zodat we leren door ervaring.
Op verschillende momenten in ons leven wordt die sluier dunner, of even opgetild, zodat we een glimp opvangen van onze innerlijke bestemming. Dit gebeurt spontaan, op cruciale keerpunten op ons levenspad, of wanneer we bewust zoeken naar zin en betekenis.

1. Met de steun van je voormoeders en voorvaderen

Een workshop waarin je contact maakt met de energie en de kwaliteiten van de mensen die in de familie aan jou voorafgingen. Wat kreeg je mee vanuit je afstamming? Op welke kwaliteiten en tekortkomingen bouw jij voort?
In een individuele, energetische opstelling volg je de lijnen van je voormoeders en je voorvaderen. Daardoor krijg je nieuw zicht op jouw uitdagingen, je mogelijke bijdrage, je innerlijke opdracht.

2. Wat je conceptie en geboorte je vertellen

In de manier waarop je geboren wordt, drukt je wezen zich al uit. De toedracht rond je conceptie, zwangerschap en geboorte bevat dan ook aanwijzingen over je levensplan.
Hoe zie je de dilemma’s, lessen en kwaliteiten terug in je levensloop en in je dagelijks leven? Welke inzichten geeft dit voor je vragen en verlangen van nu?
In een innerlijke reis voer ik je terug naar wat je je op zielsniveau herinnert van die eerste aardse ervaringen. En waarom je juist bij deze ouders geboren werd…
N.B. Het is niet nodig dat je verhalen over je geboorte kent; je draagt die herinneringen in de diepere lagen van je bewustzijn. Iedereen kan zo’n innerlijke reis maken.

3. Een reis naar vorige levens met een vraag van nu

Vanuit de aanname dat onze ziel meer ervaringen heeft opgedaan met het aardse bestaan dan het leven dat we nu leven, kunnen we uit die rijkdom putten bij vragen van nu.
In een innerlijke reis stem je af op het tijdloze weten van je ziel met de vraag, welk(e) eerdere leven(s) je nu steun en inzicht kan/kunnen geven bij een specifiek thema dat je bezighoudt. In de voorbereiding help ik je om het thema en je vraag/ vragen helder te krijgen.

N.B. Deze workshops geef ik zowel van halve dagen als van hele dagen. In het geval van een hele dag, is het programma inclusief een medicijnwandeling: individueel struinen in de natuur om in samenspraak met bomen, stenen, water, wolken enzovoort tot verdieping en inzicht te komen. Je krijgt vooraf persoonlijke aanwijzingen van me mee, gerelateerd aan het thema van de dag.

Reacties van deelnemers:

De werkvorm waarbij ik mijn vrouwelijke en mannelijke familietak voelde, heeft me heel veel goeds gegeven! In ieder geval meer vrede met de situatie.

In deze drie workshops heb ik ervaren hoeveel kennis ik met me meedraag als ik me afstem op mijn gevoel, op de natuur, op het grotere geheel.

Je hebt me geholpen om weer eens voeling te krijgen met een diepere laag van het leven, om het maar zo te zeggen. De drie workshops waren in mijn beleving totaal anders, maar raakten allemaal diezelfde diepe laag, met voor mij dezelfde levensthema’s.