Ik raad je aan, de kracht van gewóón te zijn op waarde te schatten. Ga ‘gewoon’, op jouw manier door met vormgeven aan je leven, je innerlijke bestemming. Pak jezelf samen en haal levenslust uit alles wat de wereld je aan uitdagingen geeft. Trek je er niet teveel van aan wat ‘ze’ van je vinden of hoe ‘het’ eruit ziet.
Ik raad je aan, meer te ‘containen’. Meer echt spreken, minder babbelen. Zuiniger zijn met woorden. Stil durven zijn, helder. Uit één stuk. Wakker en aanwezig.
Gebruik je kracht en inventiviteit en neem verantwoordelijkheid voor jouw waarheid. Doe je mond open als je je gekwetst of bedreigd voelt. Geef je grenzen aan, spreek je uit, ook al klinkt het niet mooi of roept het mogelijk weerstand op. Laat oprechte woede niet versluieren door begrip, schuld (je hebt het aangedane onrecht zeker verdiend…), erboven staan. Pure woede kan een flits van het sublieme zijn. Vecht voor je eigenwaarde.
Ik raad je aan, de traagheid in het ownen van inzichten te accepteren. Denk je bijdrage aan de wereld niet te groot en niet te klein. Breng het grote wereldgebeuren terug naar je eigen leven door verantwoordelijkheid te nemen voor jouw pad. Verken je talenten en mogelijkheden. ‘De zin van het bestaan is het bestaan dat je leidt.’

‘Be willing to walk your talk, speak your truth, know your life’s mission, and balance past, present and future in the now. Shapeshift that old reality and become your future self…
Crow merges light and darkness, seeing both inner and outer reality.
Put aside your fear of being a voice in the wilderness and ‘cow’ the shots as you see them. As you learn to allow your personal integrity to be your guide, your sense of feeling alone will vanish.’ (Jamie Sams over kraaienmedicijn)

De valkuil
Ontkenning van je eigen agressie. ‘Gewoon’ willen zijn in de zin van je bestaan reduceren, terugtrekking. Je laten verlammen door de traagheid waarmee je innerlijke doelen te materialiseren zijn.

___________________________________________________
  De krachtdieren die ik de voorgaande weken deelde:
___________________________________________________

VLINDER:

Ik raad je aan, de schoonheid en zonnigheid van het leven op te zuigen, te genieten van de bewegelijkheid van het bestaan. Laat lichtheid en vrolijkheid toe in je hoofd, in je denken. Er zit schoonheid in je manier van zijn. Geniet ervan. Laat oude vormen los.
Zie het cyclische: de diverse verschijningsvormen zijn er tegelijkertijd, het gaat maar door, het is maar net waar je op focust…
Ga door met vergaren van levenservaring tot je uit je jasje barst en ga dan weer door… met de kwetsbaarheid, met de kracht die deze weer genereert. Zet je kwetsbaarheid in en open je, laat je raken in gelijkwaardigheid. Maar wees op zijn tijd ook alert. Zorg ervoor te waken over je kostbaarheden, je terrein te beschermen.
Bewaak je eigen kern, datgene wat je verworven hebt, wat kostbaar voor je is.

Gun de ander zijn/ haar ervaring. Houd de afstand die daarvoor nodig is.  In compassie lijkt soms een hardheid te zitten die bij dieper beleven echter ‘hartheid’ inhoudt. Het is een betrokkenheid die geen onmiddellijke bevrediging geeft zoals het wegnemen of (schijnbaar) oplossen van problemen of verwennen dat doet.

Wat je ervaart is alsmaar een deel van de cyclus; heb hart voor jezelf, heb hart voor jouw vorm. Het leven is hier en nu, in telkens veranderende gedaantes.

‘Als het licht uitdooft en de zuurstof opraakt, bevrijd dan de vlinder, die wijst de weg.’

De valkuil
Lichtheid verwarren met lichtzinnigheid.
Angst voor verlies als je de oude vormen achter je laat.
Pas op voor kortzichtigheid, zowel bij jezelf als bij anderen.

___________________________________________________

BIZON:

  I am en ik ga door, is mijn motto.

Je bent. Wat je ook doet, je bent deel van het geheel, verbonden met alle andere levensvormen. Je staat wel op jezelf, maar bent omgeven door de anderen, en bent met een soort energiedraden met hen verbonden. Je bent niet alleen, je neemt jouw plaats in in het geheel van levensvormen, krachten en machten.

Manifesteer jezelf op jouw manier en geef expressie aan je passie; ook je nee hoort daarbij. Ga door, ondanks weerstand, zwoegen of rouw en laat achter je wat goed    is geweest maar niet meer past.

Door het hele scala te doorléven, transformeer je wat geweest is en verwerf je dóórzicht.

Eer je verworvenheden en laat het nieuwe groeien op basis van wat je al hebt opgebouwd: zoals bij mij de wintervacht nog in stukken om me heen hangt als mijn zomervacht zich vormt…

Bij alles is het zo dat er inspanning geleverd dient te worden vóór iets ‘van jou’ is. Als jij trouw bent aan het gevoel dat je had toen je besloot deze weg te gaan, dan gá je ervoor! Met alles erop en eraan. Blijkbaar heb je er plezier in om de tegenkrachten in jezelf óók aan het woord te laten. Doe dat maar. Daar zit een deel van je passie en je pit. Door je shit te laten stromen wordt het land weer vruchtbaar…

Zoek telkens nieuwe gebieden op die voor jou vruchtbaar zijn.
De aarde wordt een stuk leuker als je jezelf serieus neemt!
Zorg op die manier voor jezelf, neem jezelf serieus… en houd het speels.
Overgave, daar gaat het om. Geef je over aan het bestaan.

 De valkuil
Pas op jezelf af te scheiden of stil te vallen in depressie. Laat je niet verlammen door angst of opfokken door ongeduld. Weersta de verleiding om uit overgangssituaties weg te rennen door geforceerde keuzes te maken. Sla niet op hol!

___________________________________________________

WOLF:

Je wordt geroepen af te dalen en je te wijden aan je innerlijke bestemming. Ga op pad, verken je territorium. Zet geduld en uithoudingsvermogen in om de paden van jouw gebied grondig te leren kennen en innerlijk overzicht te krijgen van je kwaliteiten en mogelijkheden.

Kom in beweging als je ergens in hangt, dat geeft je altijd nieuwe inzichten en helderheid.
Verbind je vol toewijding met wat je doet, telkens weer. Dat geeft vreugde en helderheid. Je bent hier om de aarde te ervaren.

Kies! Kiezen is verantwoordelijkheid nemen. Durf te kiezen en ga achter je keuzes staan. Je mag jouw keuzes maken. Sterker nog: je moet zelfs kiezen om tot verdieping te komen.
Maak verbinding, reik uit. Als je verbinding maakt – met de verschillende werkelijkheden, de natuur, het Groot Mysterie – komt er altijd steun. Je bent van nature verbonden met Dat Wat Is. Jouw zielenpad is deel van het Geheel. Er is altijd steun als je erom vraagt.

Lever je inspanningen en weet, dat ze je het geschenk van de ervaring geven; doorleefde ervaring wordt wijsheid. Wijsheid gaat gepaard met vreugde en dankbaarheid. Je bent hier om de aarde te ervaren.
Ben bereid ervoor te gaan en ben bereidheid de concrete werkelijkheid als serieuze bondgenoot toe te laten. Zet je kwaliteiten in en laat jouw eigen geluid horen.
Vertrouw erop dat de werkelijkheid altijd antwoordt als jij jouw lied zingt, als jij jouw geluid laat horen!

De valkuil
Verlies jezelf niet in de overvloed die de aarde biedt. Jij hoeft de veelheid niet te bewijzen. Het is niet alles of niets; het gaat erom te kiezen in overeenstemming met je eigen aard en je keuzes met toewijding te volgen.

___________________________________________________

BEER:

Ik ga mijn eigen gang, ben uit één stuk. Ik ken mijn kracht. Ik raad je aan: wees je bewust van jouw ‘power’ en gebruik je kracht om door te gaan met het vormgeven van je eigen weg, jouw unieke pad. Ik sterk je in het vinden van je innerlijke doelen. Wat wil je nou echt, zelf? Waar heb je plezier in? Waarvan gaat je hart open?

Ik bied je aarde, eenvoud. De kracht van wezenlijk contact.

Het gaat er ook om, te ‘willen wat je kiest’ in plaats van altijd maar opnieuw te moeten ‘kiezen wat je wilt…’ Want ook als je je geketend voelt in het bestaan of in de realiteit van je leven nu, dan nog kun je dansen, met alles erop en eraan. Beweeg mee met het ritme van het bestaan: dáns het leven. Ga midden in de stroom staan en heb plezier in het proces, in het spel. Vergeet niet dat het ook licht en speels kan.

Forceer niets, want alles heeft zijn eigen tijd. Gun jezelf de rust om te laten groeien wat in je is. Niet-weten is een fase waarin de antwoorden tot je kunnen komen.

De tijd die je neemt om te verteren, werpt later weer vruchten af.
Geef vorm aan je persoonlijke waarheid door je persoonlijke verlangen te volgen.

De valkuil
Laat je niet ketenen door eerdere keuzes of door de angst het verkeerde te kiezen. Forceer geen uitweg door in de activiteit te gaan als de situatie om rust en bezinning vraagt.

___________________________________________________

BOSUIL:

Wees scherp. Wees doelgericht. Laat je doelgerichtheid een uitdrukking zijn van levenslust, van potentie.
Je hebt de kwaliteit om te kiezen wat aan de orde is. Kijk, luister en kies datgene wat je hebben wilt! Of je doet het, of je doet het niet. Kordaat. Kiezen en niet meer omkijken.
Oefen je erin om onopgesmukt te zeggen waar het op staat, wat jij vindt.
Geef de grenzen van je draagkracht aan.
Neem deze kwaliteiten mee als bondgenoot van je onschuld, als helper van je innerlijke kind, bij de aanvang van datgene wat je onderneemt.
Wees helder in je handelen of niet-handelen.
Houd contact met je enthousiasme door je twijfels heen. Onderzoek je startproblemen.
Kies kordaat ‘to walk your talk’. Helder, fris, nieuwsgierig.

De valkuil
Laat vertwijfeling niet naar binnen slaan door toe te geven aan zelfverdovende, destructieve neigingen zoals snoepen of door je eigen keuzes ter discussie te stellen.

© Copyright Riet van Rooij - Theme by Pexeto