ADELAAR:

Ik ben een imposante roofvogel met mijn nest op een hooggelegen rotsrichel of een hoge boom. Ik vertoef hoog boven de aarde, zie uiterst scherp en ben perfect uitgerust om met een minimum aan inspanning mijn voedsel op te sporen en te doden.
Vliegen moet worden getraind, jagen moet in korte tijd worden geleerd; in leven blijven is voor mij niet eenvoudig.

De boodschap van Adelaar

Ik raad je aan om in rust, van een afstand, van bovenaf, te kijken. Door aldus overzicht te vergaren kun je scherp zien waar je op af moet gaan om de liefde te dienen. Sla toe door in díe ervaringen te gaan die tot voedsel dienen van je bewustzijn en lever je creatieve inspanning om die doorleefde ervaringen te transformeren tot wijsheid.

Ik als adelaar leef hoog in de lucht. Niet om op jullie neer te kijken; ik roep je op naar boven te kijken. Boven is je thuis, beneden je voedsel: thuis ben je in de hemelen, het rijk van de ziel; op aarde ben je om je als ziel verder te ontwikkelen aan de hand van je aardse bestaan.

Het doorléven van ervaringen die je hart raken, vormt voedsel voor je ziel. En in diep mededogen met jezelf komt er ruimte voor mededogen met de ander.

Bespaar energie door je mee te laten voeren op de thermiek, de stroom naar boven; dat is niet hetzelfde als nietsdoen, maar het betekent inspiratie opdoen in de andere werelden (in dromen, in contact met verwanten in de natuur, met je gidsen en je voorouders).
Bespaar ook energie door je niet onmatig over te geven aan eten, genotmiddelen, leeg en geestdodend vermaak. Luister naar het verlangen dat onder je eventuele neigingen daartoe schuilgaat.

Je vliegt allang. Je hoeft je niet altijd zo in te spannen. Neem veel tijd voor jezelf. Dat is nodig om geen energie te verspillen en te versnipperen. Tijd om te verteren, te bewaren, te transformeren.

En wat er ook gebeurt op wereldniveau, weet dat je jouw bijdrage levert aan het geheel door toegewijd, met mededogen voor het kleinmenselijke, te werken in het hier en nu. Zo neem je verantwoordelijkheid. Helder, betrokken, eenvoudig. Het gaat om jouw creatieve bijdrage, in de breedste zin van het woord. Jouw schepping, wat jij ervan maakt

De valkuil
Toeslaan zonder overzicht, zonder eerst goed te kijken. Te vroeg vliegen uit haast.


BEER:

Ik ben het grootste landroofdier ter wereld en bijzonder sterk. Ik loop doorgaans op vier poten, voorzien van scherpe klauwen. Richt me op als ik de omgeving wil verkennen, of als ik getemd ben om te dansen. Ik leef in woeste bergachtige streken of dichte wouden, en zwerf het grootste deel van mijn leven als eenling rond in mijn ruime territorium.
Ik eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel, hetgeen per individu sterk kan verschillen. In de winter rust ik.

Als ik – berin – in juni bevrucht ben, draag ik mijn losse embryo vijf maanden lang in mijn baarmoeder, waarbij het niet groter wordt dan een microscopisch klein groepje cellen. In november, als ik voldoende vet heb gekweekt, nestelt mijn embryo zich pas in mijn baarmoederwand en begint te groeien.

Ik heb het vermogen me aan te passen aan enorm uiteenlopende klimaten, terreinen en voedselbronnen. Uit de bessenzaadjes die door mijn spijsverteringskanaal zijn gegaan groeien planten met extra veel vruchten.
Ik ben een buitengewoon flexibel dier.

De boodschap van Beer
Ik ga mijn eigen gang, ben uit één stuk. Ik ken mijn kracht. Ik raad je aan: wees je bewust van jouw ‘power’ en gebruik je kracht om door te gaan met het vormgeven van je eigen weg, jouw unieke pad. Ik sterk je in het vinden van je innerlijke doelen. Wat wil je nou echt, zelf? Waar heb je plezier in? Waarvan gaat je hart open?

Ik bied je aarde, eenvoud. De kracht van wezenlijk contact.

Het gaat er ook om, te ‘willen wat je kiest’ in plaats van altijd maar opnieuw te moeten ‘kiezen wat je wilt…’ Want ook als je je geketend voelt in het bestaan of in de realiteit van je leven nu, dan nog kun je dansen, met alles erop en eraan. Beweeg mee met het ritme van het bestaan: dáns het leven. Ga midden in de stroom staan en heb plezier in het proces, in het spel. Vergeet niet dat het ook licht en speels kan.

Forceer niets, want alles heeft zijn eigen tijd. Gun jezelf de rust om te laten groeien wat in je is. Niet-weten is een fase waarin de antwoorden tot je kunnen komen.

De tijd die je neemt om te verteren, werpt later weer vruchten af.
Geef vorm aan je persoonlijke waarheid door je persoonlijke verlangen te volgen.

De valkuil
Laat je niet ketenen door eerdere keuzes of door de angst het verkeerde te kiezen. Forceer geen uitweg door in de activiteit te gaan als de situatie om rust en bezinning vraagt.


BIZON:

Ik ben een massief gebouwd rund. Het haar op mijn kop, nek en schouders is lang en ruig. Mijn voorhoofd is breed, en draagt korte gebogen horens. Mijn wintervacht hangt nog in stukken om me heen als mijn zomervacht zich vormt…
Als Amerikaanse bizon leefde ik eens massaal op de vlakten, elk seizoen honderden mijlen trekkend op zoek naar het beste grasland. Nu bestaan er nog enkele duizenden van ons in Amerika en zo’n achthonderd van de Europese soort, in Polen.

Wij leven in kudden. De kleinste eenheid bestaat uit een stier, een koe en haar kalveren. De koe is de leider van zo’n familiegroep. Onze kalveren worden een jaar lang verzorgd en blijven bij hun moeder, totdat ze drie jaar oud zijn en volwassen .
We zijn het actiefst in de morgen en in de avond. We rollen graag in de modder.

De boodschap van Bizon
I am
en ik ga door, is mijn motto.
Je bent. Wat je ook doet, je bent deel van het geheel, verbonden met alle andere levensvormen. Je staat wel op jezelf, maar bent omgeven door de anderen, en bent met een soort energiedraden met hen verbonden. Je bent niet alleen, je neemt jouw plaats in in het geheel van levensvormen, krachten en machten.

Manifesteer jezelf op jouw manier en geef expressie aan je passie; ook je nee hoort daarbij. Ga door, ondanks weerstand, zwoegen of rouw en laat achter je wat goed    is geweest maar niet meer past.

Door het hele scala te doorléven, transformeer je wat geweest is en verwerf je dóórzicht.

Eer je verworvenheden en laat het nieuwe groeien op basis van wat je al hebt opgebouwd: zoals bij mij de wintervacht nog in stukken om me heen hangt als mijn zomervacht zich vormt…

Bij alles is het zo dat er inspanning geleverd dient te worden vóór iets ‘van jou’ is. Als jij trouw bent aan het gevoel dat je had toen je besloot deze weg te gaan, dan gá je ervoor! Met alles erop en eraan. Blijkbaar heb je er plezier in om de tegenkrachten in jezelf óók aan het woord te laten. Doe dat maar. Daar zit een deel van je passie en je pit. Door je shit te laten stromen wordt het land weer vruchtbaar…

Zoek telkens nieuwe gebieden op die voor jou vruchtbaar zijn.
De aarde wordt een stuk leuker als je jezelf serieus neemt!
Zorg op die manier voor jezelf, neem jezelf serieus… en houd het speels.
Overgave, daar gaat het om. Geef je over aan het bestaan.

De valkuil
Pas op jezelf af te scheiden of stil te vallen in depressie. Laat je niet verlammen door angst of opfokken door ongeduld. Weersta de verleiding om uit overgangssituaties weg te rennen door geforceerde keuzes te maken. Sla niet op hol!


BOSUIL:

Mijn verenkleed is gevlekt, in bruine en grijze tinten. Ik heb een grote kop met een rond ‘gezicht’, de sluier. In de buitenrand daarvan zitten mijn oorspleten. Ik ben een nachtelijke jager; ik jaag voornamelijk op mijn gehoor en ook mijn gezichtsvermogen is afgestemd op zien in het donker. Ik leef van muizen en andere kleine zoogdieren, van vogels, kikkers en wormen. Ik grijp ze met mijn scherpe klauwen. Onverteerbare resten braak ik uit als braakballen. Mijn oehoe-roep is karakteristiek. Behalve in het broedseizoen leef ik solitair in een eigen territorium in een naald- of loofwoud of in een open parklandschap. Overdag slaap ik in een holle boom of op een tak, verscholen tussen de bladeren.

De boodschap van Uil
Wees scherp. Wees doelgericht. Laat je doelgerichtheid een uitdrukking zijn van levenslust, van potentie.
Je hebt de kwaliteit om te kiezen wat aan de orde is. Kijk, luister en kies datgene wat je hebben wilt! Of je doet het, of je doet het niet. Kordaat. Kiezen en niet meer omkijken.
Oefen je erin om onopgesmukt te zeggen waar het op staat, wat jij vindt.
Geef de grenzen van je draagkracht aan.
Neem deze kwaliteiten mee als bondgenoot van je onschuld, als helper van je innerlijke kind, bij de aanvang van datgene wat je onderneemt.
Wees helder in je handelen of niet-handelen.
Houd contact met je enthousiasme door je twijfels heen. Onderzoek je startproblemen.
Kies kordaat ‘to walk your talk’. Helder, fris, nieuwsgierig.

De valkuil
Laat vertwijfeling niet naar binnen slaan door toe te geven aan zelfverdovende, destructieve neigingen zoals snoepen of door je eigen keuzes ter discussie te stellen.


DOLFIJN:

Van de dolfijnen die ik ontmoette nabij de Azoren, in de wateren van de Atlantische Oceaan, ontving ik een allesomvattende boodschap: Je hoeft alleen maar plezier te hebben.

‘Ja’ zeggen tegen het leven, kiezen voor de nieuwsgierigheid naar jouw leven. Weten dat alles ergens voor is, als ik daarvoor kies. Alles Is…. en ik maak daar deel van uit. Vertrouwen dat zich vanzelf ontvouwt waar mijn ziel me heen leidt , door al het mensgebonden gestuntel en gezoek en gevoel en gedenk heen.

Ik hoef alleen maar plezier te hebben.


DUIF:

Als rotsduif ben ik de voorouder van de stadsduif en de tamme duif. Ik val op door mijn uitvoerige balts, en de innige band die wij als een paartje onderhouden; we tikken met de snavels tegen elkaar. We werken samen: beide broeden we. We hebben een slordig uitziend nest, maar het is niet in elkaar geflanst. De stadsduiven onder ons pikken in vergruisd cement om aan kalk te komen voor hun eieren. Ons geschijt kan overlast veroorzaken.
Ik, duif, heb het vermogen om naar huis terug te keren.

De boodschap van Duif
Ik meld me bij je. Het is aan jou om me aandacht te geven. Als jij op een laag pitje met me aan het werk gaat, doe ik op mijn manieren mijn best om bij je ‘binnen’ te komen.

Heb er vertrouwen in dat als jij oprecht trouw bent aan je spirituele diepte en bereid bent te doen waarvoor je gekomen bent, dat zich de weg dan wijst.

Ga samen je pad met wie je je verbonden hebt, elk toegewijd aan je eigen uitdagingen en opdracht. Loop niet weg als er obstakels en moeilijke stukken zijn, maar ga aan wat zich aandient. Met andere woorden: als er iets bevochten moet worden, knok dan ‘binnen de ring’. Stel je verbinding niet ‘zomaar’ ter discussie. Ga het aan, wees trouw aan het commitment dat je hebt met jezelf en de ander.

Maak het speels, kies ervoor de lichte kant te zien en te pakken, ook al dringt zich zwaarte op. Ploeteren is niet vruchtbaar. Doe desnoods precies hetzelfde als voorheen, maar laat je niet meesleuren in zwaarte van de materie; gebruik je verbeeldingskracht om het leven het hof te maken met ‘geklepper en gedans’: jouw expressie, jouw beweging.
Schep de voorwaarden om vertrouwen te hebben; zorg voor je spirituele voeding, je verbinding met ‘boven’, je gidsen en helpers. Zet je intuïtie in en geniet ervan.

Ik raad je aan, te leven zoals het idealiter zou zijn als alles veiliggesteld zou zijn. Dat is niet naïef, dat is toegewijd.

Je spiritualiteit is je thuis; ook al brengen de inspanningen, de zorgen en de veelheid in het leven van alledag je ‘ver van huis’, je ware aard verloochent zich niet. Je komt toch telkens weer terug thuis, bij de roep van je ziel, je essentie.

Valkuil
Pas ervoor op dat leven en werken geen ploeteren wordt en je zielsplezier verdrijft. En eet geen vergruisd beton als je door in beweging te komen beter voedsel kunt bekomen, m.a.w. gebruik je verbeeldingskracht, helderheid en speelsheid.


EEKHOORN:

Ik ben een knaagdier met een sierlijke pluimstaart, een snelle en behendige boombewoner. Ik ben een verzamelaar. In de herfst begraaf ik instinctief grote hoeveelheden voedsel, bij voorkeur aan de voet van een boom. Zelfs wanneer ik mijn voorraad onverhoopt niet terug mocht vinden, heb ik er toch profijt van. Ik zaai dan in feite nieuwe bomen voor mezelf en mijn nakomelingen.
Ik moet knagen om mijn tanden op lengte te houden. Ik kan me goed verbergen.

De boodschap van Eekhoorn
Je verwerft inzicht en helderheid in je gevoelens en je relaties door te zorgen voor evenwicht in alles wat er te doen valt en wat er gewoon is. Zorg voor evenwicht tussen wat aardse zaken van je vragen en verstilling om af te kunnen stemmen op het Grote Geheel, het goddelijke. Ook als je druk bent met wat het bestaan nu van je vraagt, wordt er van je gevraagd, de balans in de gaten houden. Gebruik je gronding voor balans met het ijlere. Breng je vrouwelijke ontvankelijkheid in evenwicht met je uitgaande bewegingen. Herinner je wat jou goeddoet en handel daar ook naar.

Heb plezier in het beweeglijke, het vele dat je in deze periode inzicht en helderheid verschaft. Houd het speels en licht. Geniet van je groeiende soepelheid/ behendigheid in (werk)contacten. En wees dankbaar voor de lessen die je hier brachten.

Ik raad je aan, in deze periode te zaaien zonder gehechtheid. Ga ervoor, zet je weten in, en laat los wat eruit moet komen. En als je opzij legt wat je nu nog niet gebruiken kunt, kan er later nog iets uit groeien. Wees gewoon jezelf. Je zit in een voortdurend leerproces om jouw talenten verder te ontwikkelen en jouw persoonlijke bijdrage te leveren aan het geheel.

Sta jezelf toe te knagen en kauwen op de levensvragen die steeds weer bij je opkomen. Verbind je ermee vanuit je hart en ze leiden je naar overzicht en helderheid.
Ook al lijk je nu en dan diep te vallen, weet dat je met je gezonde mensenverstand, met je verworven wijsheid, altijd weer op je pootjes terecht komt op je zielenpad.

Valkuil
Rennen en vliegen, gedreven door onrust, en de verbinding kwijtraken. Met andere woorden: speedy rondrazen, van de bomen en van God los.


EDELHERT:

Ik ben een sociaal levend dier dat rust, ruimte en variatie in voedsel nodig heeft; ik ben de koning van het woud. Over het algemeen ben ik vrij stil, in de bronsttijd burl ik. Als mannetjes dragen we een gewei, dat elk seizoen weer wordt afgeworpen en dan opnieuw aangroeit. Eerst met fluwelige huid, het bastgewei, en daarna glanzend gepolijst. Ons gewei wordt steeds groter en majestueuzer, later neemt het af. De groei van mijn gewei hangt af van het juiste voedsel. Over het nut van ons gewei bestaan diverse hypothesen, variërend van verdedigingswapen tot radiator. Ik heb een grote kracht en een reusachtig uithoudingsvermogen.

De boodschap van Edelhert
Vertrouw erop dat in alles is voorzien wat jij nodig hebt om het leven voluit te leven. Gewoon op aarde zijn en het leven genieten. Dat is genoeg.
Gebruik je innerlijke kracht en uithoudingsvermogen om deze aardse reis te maken en houd je verbinding met boven actief. Mijn gewei vormt een levende antenne waarmee ik energie en inspiratie ontvang van boven. Zet jouw antenne met boven ook maar aan, die plek op je hoofd waar als baby je fontanel zat, als een ruime kruin. Zo ontvang je heling en steun van boven.

Geef stem aan je weten en aan je enthousiasme; bouw in schoonheid op wat jij wilt manifesteren en ben bereid het ook weer los te laten.

Ik adviseer je, om:

 • bereid te zijn om los te laten en intussen volop te leven, in eenvoud en vertrouwen
 • ervoor op te passen dat je niet zover doorbuigt in ‘dienstbaarheid’ dat je voor geld of erkenning toch doet waar je geen plezier (meer) in hebt
 • je stem te laten horen, jezelf te uiten en uit te drukken, en letterlijk contact te houden met de aarde, jouw grond
 • je kruin open te zetten, bij jouw vraag te blijven, geconcentreerd, en zo te kunnen ontvangen wat je nodig hebt
 • je chakra’s schoon te houden, zodat oude beperkingen oplossen
 • bij al wat je doet of laat deze vraag mee te nemen: kan ik hier wijsheid, licht, liefde brengen?

De valkuil: streven naar het hoogste punt en dat als eindcriterium nemen. Het edele zit ‘m in het proces van opbouwen, polijsten, loslaten, verfraaien, loslaten. Kortom: leven.


FRUITVLIEGJE:

Ik, fruitvliegje oftewel drosophilida, ben een klein insectje dat leeft van gistende sappen, rottend fruit en alcohol. We hebben in alle groeistadia die we doormaken (eieren, larven, poppen) een ingenieuze manier om te ademen; respectievelijk met haartjes, ’n telescopisch orgaan, veervormige ademhalingsorganen. Wij planten ons zeer snel voort en er leven dan ook meerdere generaties van ons tegelijk. Samen met onze goed zichtbare chromosomen maakt dat ons tot de ‘knuffeldiertjes’ van biologen, omdat we ons uitstekend lenen voor erfelijkheidsonderzoek.

De boodschap van Fruitvliegje
Ik raad ik je aan om:

 • aandacht te hebben voor het onopvallende en de kracht van het onopvallende niet te onderschatten
 • te aarden in het dagelijkse, te genieten van de schoonheid van de aarde: de natuur, de mensen, van de eindeloze manifestaties c.q. slijpstenen voor het bewustzijn; te aarden in het hier en nu
 • oog te hebben voor wat van generatie op generatie wordt doorgegeven en wat er verandert; in je familie, in de wereld
 • te beseffen dat je veel sneller bent dan je denkt als het gaat om verbinding maken met boven/ het goddelijke/ Groot Mysterie/ Al; daar hoef je niet veel voor te doen; gewoon afstemmen
 • oog te hebben voor de wezenstrekken van de mensen om je heen, ze op jouw wijze aan het licht te brengen
 • dagelijks je antennes uit te zetten: contact maken met boven in de vorm van mediteren, stilstaan, schrijven, naar buiten gaan, bidden, toewijding. Kortom: leven en ademen in alles wat is!
 • steeds weer te beseffen dat het wezen achter de zichtbare dingen zit; dus niet te verzuipen in de dagelijkse besognes, maar ze transparant te houden. Blijf ademen, en maak het onzichtbare zichtbaar!

De valkuil
Onrust, ijver en zichtbare productie als graadmeter nemen voor voortgang en de onderliggende essentie vergeten.


GANS:

Ik ben een forse vogel die met duidelijke vleugelslagen enorme afstanden aflegt; een trekvogel ben ik, die broedt in Scandinavië, Siberië en Mongolië.

Wij ganzen zijn waakzaam, levenslang trouw, we leven in grote gezelschappen. We hebben de innerlijke behoefte daarheen te trekken waar voedsel is. We slaan soms een heel broedseizoen over als de natuur ons voortijdig dwingt te vertrekken. Wij zijn afwisselend voorganger en volgers van degene die voorganger is.

 

De boodschap van Gans
Je bent niet alleen, je bent deel van een troep. Laat dat je innerlijk rust geven en een blij gevoel: weet dat je altijd vergezeld wordt.
Je inspanningen zijn nodig om vooruit te komen en je te verheffen. Je bent op weg naar het licht en aardt tegelijk meer en meer in je lijf. Gebruik zo nodig je felheid en ga met alle kracht tekeer als verweer tegen agressie. Verdedig je territorium.
Maak gebruik van de ruimte die er is om overzicht te krijgen of te houden. Blijf niet op één plek: reis voor de afwisseling, de levendigheid en de inspiratie.

Weet je deel van een groter geheel waarin ieder zijn innerlijke bestemming heeft. Er vliegt altijd een voorbeeld voorop; nu eens ben jij dat voorbeeld, dan weer volg je een van de anderen die die rol vervult. Bovendien verkeer je in het gezelschap van een partner voor het leven. Dat kan je gids zijn, je relatie, je zielsverwant. Je bent samen onderweg naar je bestemming…

Heb hart voor je pad! Al wat je doet is gerelateerd aan jouw bestemming, je komt er echt altijd weer bij uit, ook als de vorm even zoek is. Je hebt een innerlijke bestemming; in al wat je doet geef je daar uitdrukking aan.
Je komt altijd weer, hoe dan ook, THUIS.

De valkuil
Alsmaar druk doen en inspanning leveren en vergeten te rusten in het vertrouwen, dat je je bestemming volgt.


GIRAFFE:
Ik ben het hoogste dier ter wereld, met het grootste hart. Ik scharrel rond in een klein gebied, ik eet waar ik bij kan. Ik ren hard en reik hoog. Smakkend met mijn lippen eet ik mijn voedsel. Als ik wil drinken, moet ik door de knieën. Ik kan goed tegen schaarste.
Ik heb een grote stemholte en maak weinig geluid.

De boodschap van Giraffe
Ik raad je aan om opgericht, rechtop en oprecht je plaats in te nemen. Zowel in je kwetsbaarheid als in je kracht. Weet daarbij dat je een groot hart hebt.
De dingen van bovenaf bezien is een zeer bruikbare kwaliteit; evenals je blik richten op het doel in de verte.
Leer proeven wat goed voor je is, leer selectief te zijn in al wat er zoal op je afkomt en om vertering vraagt.
Leren mag, het is een spel. Denk maar aan Dikkertje Dap. Zo mag jij ook zijn. Klimmen, naar beneden glijden met een vaartje, ‘au’ zeggen, opstaan en opnieuw klimmen… Eventuele stunteligheid is helemaal oké.
Laat je potentie vibreren in jezelf. Het is een bron van enthousiasme en mogelijkheden. Weet ook, dat je veel grootser bent dan wat je vorm kunt geven. Je hoeft maar naar binnen te keren en te ervaren, dat je je grootsheid in je draagt; daarmee ben je altijd aangesloten op het goddelijke, op God.
Groot(s)heid en beperking spreken elkaar niet tegen.
Stilte, geen woorden; ervaren Wat Is.

De valkuil
Jezelf gevangenzetten in de aardse vorm, deze als beperking ervaren; je boven de ander verheven voelen; vergeten te proeven.


KAMEEL:

Ik ben een langpotig, ruwharig woestijndier met tal van aanpassingen aan grote droogte en extreme temperaturen. Mijn hele fysiologie (bloed, stofwisseling) is geschikt om lang zonder voedsel of vocht te kunnen. Mijn bulten bevatten vet en zijn energiereservoirs. Ik zet vet om in water.
Ik heb dikke eeltzolen onder mijn poten, oogharen en neusspieren tegen zand.
Ik ben het schommelende Schip der Woestijn, een trouw lastdier met een eigenzinnig karakter.

De boodschap van Kameel
Zet gestaag je tocht voort en maak gebruik van de vele manieren die je ter beschikking hebt om mee te bewegen met de omstandigheden zoals ze zijn. Dit is een transformatie van je aanpassingsbereidheid. Het gaat niet meer om ‘lijdzaam volhouden’. Je kunnen aanpassen aan hoe-het-is is een kwaliteit, die ik je graag in herinnering breng.
Ik raad je aan om al het water dat er is te benutten, juist  in moeilijke omstandigheden. Water staat voor levensenergie, voor voelen, voor beweging. Er stroomt altijd levenswater, er is altijd een keuze om te genieten van de weg die je gaat, ook als het nu en dan ploeterig en karig onderweg. En af en toe humeurig zijn over het afzien is geen teken van trouweloosheid. Het hoort gewoon bij het bestaan in een menselijk lichaam, en bij de menselijke conditie als zodanig: ziel in een duale wereld. Zie de humor er ook eens van in 😉

Houd een kalme voortgang en wees bereid trouw te dragen wat je herkent als jouw last om te dragen. Maar op zijn tijd hollen kun je ook en dat mag je evengoed inzetten, als dat past bij wat je te doen hebt binnen je zielsbestemming.
Jij hebt het beheer over je eigen lijf; eer dat, in verbinding. Doe niks tegen je innerlijke wil in.

Het kan op zijn tijd ook heet voelen onder je voeten, waarop je wordt geprikkeld om actie te ondernemen en een weg zoekt om uit een oververhitte situatie te vertrekken. Ook mag je anderen het vuur – jouw vuur! – na aan de schenen leggen als dat vanuit jouw innerlijk weten aan de orde is. Ik raad je aan om anderen niet meer te ‘sparen’, maar om juist oprecht te zijn en niet bang te zijn dan vuur op te wekken.

En hoe ‘n nietig stipje je je ook voelt in de enorme weidsheid van al het zijnde, neem je plek in, jouw positie in het Grote Geheel.

De valkuil
Creperen in de droogte, sjagrijnig uit verbinding gaan, toegeven aan traagheid en je essentiële nietigheid met zinloosheid verwarren.


KRAAI:
Ik ben een grote, zwarte vogel. Mijn verschijning is alom bekend. Ik kras schor. Mijn imago bij de mensen is wat negatief. Velen vinden mijn geluid onheilspellend en mijn gedrag brutaal.
Ik jaag potentiële vijanden scheldend op de vlucht. Ik ben slim en inventief en vind altijd voedsel. Ik ben een sterke vogel, een echte overlever.
Ik vlieg traag en bedachtzaam met regelmatige vleugelslagen.

De boodschap van Kraai
Ik raad je aan, de kracht van gewóón te zijn op waarde te schatten. Ga ‘gewoon’, op jouw manier door met vormgeven aan je leven, je innerlijke bestemming. Pak jezelf samen en haal levenslust uit alles wat de wereld je aan uitdagingen geeft. Trek je er niet teveel van aan wat ‘ze’ van je vinden of hoe ‘het’ eruit ziet.
Ik raad je aan, meer te ‘containen’. Meer echt spreken, minder babbelen. Zuiniger zijn met woorden. Stil durven zijn, helder. Uit één stuk. Wakker en aanwezig.
Gebruik je kracht en inventiviteit en neem verantwoordelijkheid voor jouw waarheid. Doe je mond open als je je gekwetst of bedreigd voelt. Geef je grenzen aan, spreek je uit, ook al klinkt het niet mooi of roept het mogelijk weerstand op. Laat oprechte woede niet versluieren door begrip, schuld (je hebt het aangedane onrecht zeker verdiend…), erboven staan. Pure woede kan een flits van het sublieme zijn. Vecht voor je eigenwaarde.
Ik raad je aan, de traagheid in het ownen van inzichten te accepteren. Denk je bijdrage aan de wereld niet te groot en niet te klein. Breng het grote wereldgebeuren terug naar je eigen leven door verantwoordelijkheid te nemen voor jouw pad. Verken je talenten en mogelijkheden. ‘De zin van het bestaan is het bestaan dat je leidt.’

‘Be willing to walk your talk, speak your truth, know your life’s mission, and balance past, present and future in the now. Shapeshift that old reality and become your future self…
Crow merges light and darkness, seeing both inner and outer reality.
Put aside your fear of being a voice in the wilderness and ‘cow’ the shots as you see them. As you learn to allow your personal integrity to be your guide, your sense of feeling alone will vanish.’ (Jamie Sams over kraaienmedicijn)

De valkuil
Ontkenning van je eigen agressie. ‘Gewoon’ willen zijn in de zin van je bestaan reduceren, terugtrekking. Je laten verlammen door de traagheid waarmee je innerlijke doelen te materialiseren zijn.


KOE:

Ik ben een vrouwelijk rund, bekend van wei en stal.
Ik heb vier magen: pens, netmaag, boekmaag en lebmaag. Mijn vertering gaat in etappes, ik kauw en herkauw. Ik lijk vaak niks te doen, maar ik ben dus altijd aan het werk. Ik zet gras om in melk of vlees. Ik ben nieuwsgierig en rustig; ik lik en ik snuif graag.

 

 

De boodschap van Koe
Ik raad je aan, om…

 • vriendelijk en gemoedelijk te zijn ten opzichte van jezelf; om warmte en vertrouwen toe te laten
 • terug te gaan naar de basis en je lichaam goed te onderhouden; houd op met te eten wat niet goed voor je is; stop de vervuiling
 • tijd te nemen om de aardse strubbelingen – in de vorm van betreurde fouten, schaamte, oordelen, angsten, onzekerheid, oude denkbeelden en wat dies meer zij – te verteren, ze laag voor laag te kauwen en herkauwen tot ze geïntegreerd en opgenomen zijn
 • gestaag en rustig door te gaan met wat gedaan moet worden, bereid te zijn
  het werk te doen – dat gaat door zo lang je leeft. Weet dat je hier bent om jezelf uit te drukken, om te scheppen met de talenten die je in je hebt; dat is een verantwoordelijkheid, een innerlijke drijfveer die niet slechts licht en gemakkelijk is. Het vraagt ook wat. Ben je daarvan bewust. Weet intussen, dat alle stadia van realisatie leiden tot meer bewustzijn
 • om af te stemmen op je innerlijke kalmte als onderstroom, een basale innerlijke rust, licht en helder
 • om op zijn tijd aanwezig te zijn zonder iets te doen, je aan te laten raken door wat komt.

Valkuil
Maak het aardse werk niet onnodig zwaar, kauw niet langer op iets dan echt nodig is en kauw helemaal niet op dat wat niet voedend is.


LIBELLE:
Ik ben een primitief insect van 300 miljoen jaar oud en heb me vanaf oertijden tot nu praktisch ongewijzigd gehandhaafd. Ik heb stijf uitgespreide vleugels en een recht, kleurig lijf. Als keizerlibel ben ik blauw. Ik heb enorme, samengestelde ogen, die uit wel 30.000 facetten bestaan. Facetogen geven een uiterst breed zicht op de wereld, ze kunnen waarnemen in alle richtingen en zien bewegingen zeer goed. Zicht is mijn belangrijkste zintuig.
Een gevleugelde strijder ben ik; ik vang mijn prooi tijdens het vliegen. Agressief, met naar voren gerichte poten en krachtige kaken met haakjes. Mijn bouw is volledig aangepast aan deze kwaliteit. Mijn borst kan tegen een stootje.
Ik baken mijn territorium duidelijk af en heb van anderen nagenoeg niks te vrezen. Tijdens het paren vormen we als mannetje en vrouwtje een tandem; we werken nauwgezet samen. Mijn leven begint in het water.

De boodschap van Libelle
Door alert naar alle kanten te kijken, je ogen goed te gebruiken, krijg je een heel breed zicht op je mogelijkheden. Blijf kijken, kies je territorium uit en baken het af. Kijk of er ‘water’ is om jouw ‘eitjes’ in te leggen; verspil geen energie als dat niet zo is.
Wat je van mij kunt leren, is agressie! Ook als het spannend en beladen is voor je, weet dan dat ook jij deze naar-voren-gerichte kracht in je hebt. Ga recht op je doel af, en verover zo een voor een je doelen. Voorwaarts, staccato, duidelijk. Ik help je om niet te vervallen in oude patronen van onzekerheid of angst.
Ik adviseer je, geen weigerachtigheid of luiheid van jezelf te accepteren. Ik roep je op om door te gaan met wat je begonnen bent en door te gaan waar je eerder niet verder kwam en terugzakte in iets bekends.
Wat je in je hebt is al eeuwenoud en het mag nu vorm krijgen en gecommuniceerd worden.
Werk samen met (je) partner(s); samen vorm je een enorme power.
Als jij je openstelt, komt het naar je toe.

De valkuil
Pas op voor eenzijdig actief zijn in je hoofd, en voor al te primitieve rechtlijnige agressie. Blijf kijken!


NIJLPAARD:

Ik ben een groot, zwaar zoogdier dat in het water leeft. Over land beweeg ik me, ondanks mijn gewicht, lichtvoetig. Mijn zintuigen – oren, ogen en neusgaten -liggen op één lijn als aanpassing aan het waterleven. Ik heb een enorme bek die zeer wijd open kan; aldus maak ik een agressief gebaar. Ik maak gebruik van beproefde paden om aan land te gaan, en bij gevaar het water in. De vrouwtjes onder ons leven doorgaans apart van de mannetjes; wij mannetjes zijn vaak erg agressief.
Ik ben een spil in een ecosysteem met vogels, vissen en andere dieren. Door te verteren en uit te scheiden, breng ik leven in mijn omgeving, in mijn ecosysteem.

De boodschap van Nijlpaard
Jij bent de spil. Door te zijn, te leven, door ‘te verteren en uit te scheiden’, breng je leven in je omgeving, in je communicatieve ‘ecosysteem’! Neem je plek in. Door jouw eigen plek in te nemen, in leven en werken, ben je de spil van je bestaan. En weet: puur door te leven waar je leeft en hoe je leeft, bevrucht je je omgeving. Wees trouw aan je eigen verhaal. Dichtbij, dan ben je dienstbaar aan het geheel.
Ik raad je daarnaast aan om je te laten meedrijven op de stroom en lichtvoetig om te gaan met de zwaarte die er is.
Bewoon je lichaam. Laat de zwaartekracht voor je werken. Laat die je aarden. Geniet van je lichamelijke vorm als communicatiekanaal.
Doe je bek open als je kwaad bent, geef expressie aan wie je bent, in plaats van binnenvetten of aanvallen vanuit een onderstroom. En blijf niet hangen in slachtofferij, verkapte minachting, eenzame zorgelijkheid.
Houd je oren, ogen en neus op één lijn in de communicatie met jezelf over je innerlijke doelen. Zoek je eigen verbinding met het goddelijke/ God. Blijf trouw aan je authentieke zelf in wat je creëert en geef gelijkwaardig vorm aan je relatie(s). Laat je op zijn tijd verzorgen.
Lichtvoetig wordt er over mij geschreven:
Leve het nijlpaard, wat een schitterend dier
Dik, lui en lelijk, ligt hij in de rivier
Je hoort hem nooit klagen, het nijlpaard heeft stijl
Hij ligt alle dagen, met zijn kont in de Nijl.

En ze zeggen dat het, als ik ren, net lijkt of ik de verkeerde hakken aan heb…

De valkuil
Pas op voor concurrentie van mannen/ het mannelijke en verwar een stevige lichamelijkheid niet met zwaarlijvige lethargie.


OLIFANT:

Ik ben het grootste nog levende landdier. Mijn neus en bovenlip zijn uitgegroeid tot een uiterst gevoelig orgaan, mijn slurf, waarmee ik kan grijpen, zuigen, een boom kan vellen en een erwtje kan oppakken. Met mijn slagtanden kan ik graven, beuken en steunen.
Ik communiceer met darmgerommel, een ‘stille stem’ en gebaren. Ik verspreid zaden via deels onverteerde uitwerpselen en voorzie zo de wijde omgeving van vruchtbare mest. Ik vind met mijn gevoeligheid water en zout, waar ook andere dieren van profiteren. Mijn huid is dik, maar uiterst gevoelig.
Ik word vergezeld door de koereiger, die parasieten van mijn huid haalt en van kleine diertjes leeft die op de vlucht slaan voor mijn poten.

De boodschap van Olifant
Door mijn trage, bedachtzame, imposante en heupwiegende gang doe ik jou voor hoe je je pad kunt gaan; rustig, waardig, geaard, in vertrouwen, waarbij je het oude, diepe weten dat je in je hebt centraal stelt. Door te vertrouwen op je ingebouwde bestemming ontvouwt zich wat jouw bijdrage is aan het geheel.
Neem de tijd, maar wees wakker.

De kunst is ervan uit te gaan dat je leven in elk nieuw nu helemaal klopt en je naar dat standpunt te gedragen. Groei en verandering zijn ingebouwde levenskwaliteiten; je hoeft niet te jakkeren en jagen.

Trek je niet terug, maar neem de verantwoordelijkheid voor je positie, je volwassenheid.
Geef je familieleven aandacht; stem je af, neem initiatief, investeer. Eer de band die je hebt met je verwanten.
Ik herinner je er graag aan dat je voortdurend vergezeld wordt door gidsen en engelen.

Ik attendeer je erop dat je helderder wordt en dat je intuïtie groeit over wat je los mag laten en wat aan transformatie toe is door:

 • sensitief, voelend en tastend te zijn
 • groot te zijn, je ruimte in te nemen, je formaat tot uitdrukking te brengen
 • door de knieën te gaan en diep te reiken voor wat je nodig hebt
 • te beseffen dat je nog een hele ontwikkeling voor je hebt
 • je te realiseren dat je deel van ’t geheel bent en dat je hulp en steun mag accepteren
 • je kwaliteiten in te zetten, dienstbaar, zodat anderen ervan kunnen profiteren
 • je niet van je stuk te laten brengen en te beseffen hoe krachtig je bent
 • op alle mogelijke manieren te communiceren

De valkuil
Groot zijn verwarren met drukte maken.


OTTER:

 

 

Ik heb een lang, gestroomlijnd lichaam met een dichte vacht en woon bij het water. Ik ben een perfecte zwemmer, snel en behendig.
Ik eet vis en andere diertjes en wat planten. Ik ben schuw, speels en nieuwsgierig.
Zwemmen is mij aangeboren, maar om het voor het eerst te gaan doen, heb ik wel een duwtje nodig.

 

 

De boodschap van Otter
Ik spiegel jou de kwaliteiten:

 • speels en behendig te zijn
 • de lichte kant te pakken
 • familiegezelschap op waarde te schatten
 • je vrouwelijke betrokkenheid te eren
 • ruimte te hebben voor het anders-zijn van de ander
 • een zekere schuwheid te betrachten t.a.v. contact met anderen
 • in het diepe geduwd of gegooid zijnde, te zwemmen
 • te kunnen camoufleren en omtrekkende bewegingen te maken waar de situatie dat vraagt
 • nieuwsgierig te zijn naar de lessen die het bestaan voor je in petto heeft.

De valkuil
Tralala. Speels aan de oppervlakte blijven, terwijl er al zwemmend en aan land nog zoveel meer te ontdekken valt.


PAARD:

Ik ben een kuddedier met kracht, snelheid en gratie. In het wild eet ik voornamelijk gras, twintig uur per dag. Ik houd erg van gezelschap, knabbel graag aan de huid van mijn verwanten.
Vluchten is mijn verdediging. Ik ben bijna volledig gedomesticeerd.

De boodschap van Paard
Mijn motto: Bestamp de aarde en rust in Zijn. De aarde met vier benen bestampen en daar doorheen Zijn – verstild, dienstbaar en vriendelijk. Dat zijn de kwaliteiten die ik je wil spiegelen.
Ren, loop voorop, sta stil, wees gracieus. Nu eens ren je voorop, ben jij de voorloper, dan weer ga je in de verstilling. Dit zijn allemaal vormen van Zijn die horen bij het aardse pad. In relaties en samenwerking is het heerlijk om leiderschap en initiatief af te wisselen, en om beurten elkaars voorloper te zijn.
Ik raad je aan, op z’n tijd ook toe te geven aan de behoefte om stil te worden, af te haken, vrij te nemen en alleen maar te Zijn.
Die twee thema’s – enerzijds de aarde bestampen en vanuit je kracht in de actie gaan, en anderzijds puur ‘zijn’ en gedragen worden door de eenheid der dingen – spelen steeds weer. Door je te verbinden met wat er is, door ervoor te kiezen het allemaal te ervaren – zowel het actieve als het contemplatieve -, creëer je jouw leven en geef je vorm aan je bestemming.

Moeite hebben mag, maar laat je dan dragen. Je bent inmiddels veerkrachtig genoeg om mee te doen met al het ‘moeten’ dat bij het aardse bestaan hoort, om zo nodig expressie te geven aan je pijn over het bestaan, en in dat alles tezamen je bestemming te vinden. In jouw ‘nee’ zit ook de sleutel tot je levenslust. This is it! Door te kiezen om in dat alles aanwezig te zijn, schep je.

De valkuil: Alleen maar in de actie moeten, normen selecteren en daaraan
willen voldoen of – aan de andere kant – wegdromen van de aarde in een
magische wereld. Ik als paard ‘zweef’ juist door heel hard over de aarde te rennen!


PANTER:

Ik ben een grote kat, een ondersoort van de luipaard. In glanzend zwarte gedaante draag ik verborgen vlekken, die typerend zijn voor mijn soort. Ik ben erg sterk en flexibel, ik klim uitstekend. Ik besluip mijn prooi voorzichtig en geruisloos, tot deze zo dichtbij is dat ik hem kan bespringen. Ik kan mijzelf heel goed verborgen houden. Ik leef doorgaans alleen. Ik ben een en al alertheid, samengebalde kracht. Ik denk niet, ik weet.

 

De boodschap van Panter
Keer naar binnen, naar de stilte, daar vind je je kracht, je eigenheid, je authenticiteit.
Wees alert aanwezig, in concentratie, helemaal hier in alles. Gefocust, afgestemd, in je lijf.
Wel opwinding, geen haast. Weten wat je te doen staat.

Leven is op spanning zijn, vertrouwen, aangesloten zijn op Dat Wat Groter Is. Dan ontvouwt zich je directe weten, je intuïtie.

Ontdek en beoefen de balans tussen ontspanning en spanning. Ik moedig je aan op zijn tijd superalert te zijn als dat bevorderlijk is, maar te ontspannen als er een verzadigingspunt is bereikt. Dat is heel belangrijk voor het evenwicht.
Ontspannen is niet hetzelfde als afhaken, het is zijn in het nu, eerlijk, verbonden. Zo kom je bij een direct weten buiten het denken om.
Laat de controle van het denken als meest vertrouwenwekkende kracht los.

Vaak heeft menselijke alertheid met angst te maken, met moeten doorgaan, alsmaar gespannen. Ik raad je aan om alert te zijn in je weten. Dan hoef je niet bang te zijn. Laat je ego-angsten los en leef naar je aard, je kwaliteiten. Onderwerp je niet. Je bent het aan jezelf en de wereld verplicht om je eigen zielenpad vorm te geven, te laten ontstaan. Je bent niet verantwoordelijk voor het zielenpad van de ander, zelfs niet van dat van je kinderen.

Eenzijdig streven naar rust en harmonie – als het te spannend wordt is het niet goed – gaat niet op: leven is op spanning zijn in het besef van beide uitersten. In de chaos ruist de stilte en in de stilte dendert de chaos. Je kunt tegelijk in beide aanwezig zijn.

Leven is aanwezig zijn, toewijding. Verzameld, in verbinding.

De valkuil:
Jagen vanuit angst en onrust. Zo flexibel zijn dat je je eigen kracht verloochent. Denken dat het alles of niets is: of heel wakker en alsmaar actief, of uitgeblust en afgesneden. Spanning en ontspanning gaan hand in hand in jouw persoonlijke verzamelpunt.


REE:

Ik ben een kleine hertensoort, algemeen voorkomend. Nachtdier ben ik, meester in het geruisloos bewegen. Mijn jongen gevlekt. In de zomer ben ik roodbruin, in de winter grijsbruin. Op mijn achterste heb ik een spiegel van witte haren die overeind gaan staan en oplichten, als waarschuwingssignaal, bij de vrouwtjes is deze hartvormig. Mijn gewei groeit aan, valt af, groeit opnieuw aan en is na drie jaar volgroeid. Als vrouwtje heet ik geit of hinde.

De boodschap van Ree
Ik bied je zachtheid aan, zachtaardigheid.
Ga met zachtheid en vriendelijkheid om met je lichaam. Voed het natuurlijk, dat houdt je energie op peil. Glimlach. Maak het licht. Het leven is een spel.
Ik maan je, om het evenwicht tussen ‘doen’ en ‘zijn’ goed te bewaken.
Ik kan heel goed onzichtbaar zijn, een kwaliteit die ook jou op zijn tijd van pas kan komen.
Breng lichtheid in de zwaarte. Spring en ren, lichtvoetig, vluchtig, maar helemaal jezelf.
Je hebt een plek in het geheel. Het gaat niet om roem of eer. Wees dienstbaar aan het geheel door het jouwe te doen.
In de ontmoeting zit de essentie. Vertrouw erop dat je onderweg bent naar jouw eigen vorm.
Mijn gewei, dat telkens weer afvalt en opnieuw begint te groeien, leert je, dat het cyclische heel natuurlijk is. Eer het cyclische van groei en verval. Je groeit, denkt het te pakken te hebben, je verliest het weer en het begint weer van voren af aan. Maar dat wat begonnen is groeit en wordt steeds groter.

De valkuil
Pas op voor oppervlakkigheid, al te grote vluchtigheid. Snel ergens doorheen jagen uit ongeduld en onrust.


SLANG:

Ik ben een soepel, over de aarde kronkelend dier. In mijn verschijning, een voortkronkelend spijsverteringskanaal, wordt het leven teruggebracht tot zijn essentie: eten en gegeten worden. Ik wacht tot mijn prooi langskomt en wurg of vergiftig deze; of ik bijt hem dood. Ik verslind mijn prooi vaak in zijn geheel.
Ik houd mijzelf dood ter verdediging.
Ik werp mijn huid af als deze te klein is geworden of beschadigd is. Tot mijn nieuwe huid mij beschermt ben ik zeer kwetsbaar. Ik ben afhankelijk van de temperatuur van mijn omgeving.

De boodschap van Slang
Beweeg je soepel en flexibel over je levenspad en blijf in contact met de aarde, heel dicht bij de grond onder je voeten. Aarde is: in een tempo dat voor jou goed is gestaag de dingen doen. Actie en rust afwisselen. Wachten en op het juiste moment toeslaan.

Wees aanwezig. Beweeg mee met de ‘temperatuur’ van je omgeving, zoek beschutting, geniet, en neem ook de tijd om te verteren.

Ik raad je aan te stoppen met actief jagen. Wacht tot er iets voorbij komt wat jou tot voedsel dient, wat jouw innerlijke doelen voedt. Inzichten komen later, wil die niet te snel. Het gaat nu om introspectie, ervaren waar je heen wilt en de lijn uitzetten in contact met de dagelijkse werkelijkheid.

Verslind je innerlijke vijand: je slachtofferstuk. Maak dit tot prooi en verslind het met huid en haar. Neem het op: integreer het; keer op keer op keer. De energie ervan zal je voeden je op je verdere reis.

Ik ben ook het symbool van het leven dat het verleden afwerpt en zijn weg vervolgt, steeds vernieuwend, eeuwig doorgaand. Vernieuw steeds weer je innerlijke doelen. Blijf groeien in jouw levensthema. Je bent de schepper van je leven, telkens weer.

Vanwege mijn leven-voortbrengende symboliek ben ik verbonden met de godin. Oervrouw. Eer je vrouwelijkheid. Onderzoek wat je leven als vrouw nu van je vraagt om te ervaren en te doorgronden.

De valkuil
Langs de zaken heen glibberen.


SPIN:

Ik ben een achtpotig beestje met een tweedelig lijf, gifklieren, 6 tot 8 ogen en spinselklieren. Uit deze klieren pers ik een eiwitoplossing die ik tot ijzersterke draden trek waarmee ik mijn vangkunst uitoefen. Ik spin allerlei soorten draden en webben.
Mijn skelet heb ik aan de buitenkant. Terwijl ik groei, wordt dit te krap; daaronder vormt zich een nieuwe buitenkant, aanvankelijk nog zacht. Als ik uit mijn ‘vel’ knap, ben ik kwetsbaar; door te blijven bewegen, word ik soepel.
Wij, spinnen vangen ook elkaar. Wij omspannen de aarde als een levend tapijt van insektenvalletjes. Elk hygiënisch huis bevat wel duizend à tweeduizend van ons.

De boodschap van Spin
Je bent hier om jouw web te weven, om jouw authentieke vorm te creëren. Gebruik je talenten gerust voor diverse doeleinden. Ook al struikel je op zijn tijd, raak je verstrikt of word je ingesponnen: blijf kijken, bewegen en je draden spinnen.
Je groeit tegen de verdrukking in. Door de beperking te ervaren van je te krap geworden huid, ontwikkel jij je levendig verder. Laat oude, benauwde patronen los; durf te vernieuwen. Ook al voel je je kwetsbaar, blijf bewegen.
Wees wie je bent, en voeg desgewenst wat gif toe zodat te verteren is wat je te verhapstukken hebt.
Wissel nieuwe stappen af met wachten. Wees alert aanwezig en je zult merken dat er voedsel komt voor je verdere ontwikkeling.
Eer je verworvenheden, de weg die je hebt afgelegd. Eer de mannelijke energie in jezelf door te blijven ondernemen en eer de mannelijke energie buiten je door samen te werken en elkaar aan te vullen.
Prooi zijn en prooien verslinden: kwaliteiten in één leven.
Leer de duisternis net zo accepteren als het licht. Als we uitstijgen boven onze vooroordelen over hoe dingen ‘zouden moeten’ zijn, beginnen we de dingen te zien zoals ze zijn.

De valkuil
Pas op dat je je niet laat inspinnen door platte, beperkte visie op het leven. Laat je niet verlammen door het gif van de scepsis. Laat je creativiteit niet verslinden door al te jachtig uit te zijn op gewin. Vertrouw op het grote wielweb van de schepping!


VALK:

Ik ben roofvogel met een enorm scherp gezichtsvermogen. Ik jaag door te bidden: stilstaand op de wind, mijn kop gebogen, staartveren gespreid, speurend naar de grond. Ook wel kijk ik vanuit een boomtop, lantarenpaal of toren naar bewegingen en sporen van prooi. Ik weet waar ik moet kijken – ik zie zelfs ultraviolet.


De boodschap van Valk
Je verbinding met boven is er, maar je dient zelf de aardse inspanning te leveren om die verbinding te ervaren. Leven in verbinding is niet zozeer stilstaan, geen dolce far niente, maar vraagt flinke inspanning en verfijnde afstemming.
Je moet ‘bidden voor de kost’: om voeding te ontvangen uit de andere werkelijkheden en om te ervaren dat je deel bent van het goddelijke principe, vol scheppingsenergie, moet je je inspannen, uitreiken, verbinding maken. Zoek je eigen vorm in je beoefening van spiritualiteit – hoe jij verbinding houdt.

Pak de ruimte voor het ervaren van jouw authenticiteit in wat je onderneemt.
Put uit je eigen bron. Keer naar binnen, ga te rade in je eigen binnenwereld over wat jouw bijdrage is, jouw kwaliteit – zowel in persoonlijke contacten als in de wijde wereld.
Neem op z’n tijd afstand. Niet te snel erop duiken en grijpen wat je (nog) niet grijpen kunt: blijf kijken met scherpe blik voor je tot handelen overgaat – of niet.

Om inzicht en helderheid te krijgen, zijn je inspanningen en je oprechte liefde onontbeerlijk.
Wees eerlijk. Spreek je uit. Communiceren is zowel een kwaliteit op zichzelf als een weg om te groeien in wijsheid. Focus op het krijgen van helderheid en inzicht. Eerlijk en helder communiceren geeft inzicht, lucht en dankbaarheid! Dan worden de lijntjes met je bron van creativiteit, stevigheid, levenslust en liefde steeds korter.

De valkuil
Zelf doen en zelf uitzoeken als afzetten, als daad van afgescheidenheid.
Pas op dat je niet op de helderheid van een ander leunt om zelf niet te hoeven communiceren. Breng jouw waarheid naar buiten.


VLINDER:

Ik ben een fladderend insect met kleurrijke of camouflagekleurige vleugels; met mijn kop (twee antennen, twee ogen) vergaar ik alle informatie over de omgeving die ik nodig heb en voor vele soorten van ons is de kop van belang bij het opzuigen van vitale voedingsstoffen. Mijn antenne speelt een rol bij het bewaren van mijn evenwicht. Velen van ons voeden zich terwijl we in de lucht zweven. Mijn cyclus bestaat uit: ei, rups (waarbij ik steeds ‘uit mijn jasje’ knap, de pop (chrysalis) en het volwassen dier (imago).

De boodschap van Vlinder
Ik raad je aan, de schoonheid en zonnigheid van het leven op te zuigen, te genieten van de bewegelijkheid van het bestaan. Laat lichtheid en vrolijkheid toe in je hoofd, in je denken. Er zit schoonheid in je manier van zijn. Geniet ervan. Laat oude vormen los.
Zie het cyclische: de diverse verschijningsvormen zijn er tegelijkertijd, het gaat maar door, het is maar net waar je op focust…
Ga door met vergaren van levenservaring tot je uit je jasje barst en ga dan weer door… met de kwetsbaarheid, met de kracht die deze weer genereert. Zet je kwetsbaarheid in en open je, laat je raken in gelijkwaardigheid. Maar wees op zijn tijd ook alert. Zorg ervoor te waken over je kostbaarheden, je terrein te beschermen.
Bewaak je eigen kern, datgene wat je verworven hebt, wat kostbaar voor je is.

Gun de ander zijn/ haar ervaring. Houd de afstand die daarvoor nodig is.  In compassie lijkt soms een hardheid te zitten die bij dieper beleven echter ‘hartheid’ inhoudt. Het is een betrokkenheid die geen onmiddellijke bevrediging geeft zoals het wegnemen of (schijnbaar) oplossen van problemen of verwennen dat doet.

Wat je ervaart is alsmaar een deel van de cyclus; heb hart voor jezelf, heb hart voor jouw vorm. Het leven is hier en nu, in telkens veranderende gedaantes.

‘Als het licht uitdooft en de zuurstof opraakt, bevrijd dan de vlinder, die wijst de weg.’

De valkuil
Lichtheid verwarren met lichtzinnigheid.
Angst voor verlies als je de oude vormen achter je laat.
Pas op voor kortzichtigheid, zowel bij jezelf als bij anderen.


VOS:

Ik ben een schuw, alleen levend roofdier met rechtopstaande oren, een scherpe snuit en snelle oogbewegingen. Ik heb scherpe zintuigen, ik sta bekend als slim en listig. Ik ben speels, met gekke tactieken als camouflage. Ik kan me goed onzichtbaar maken. Met mijn jongen ga ik speels en toegewijd om.

De boodschap van Vos
Als je contact met mij wilt, zul je daarvoor je inspanning moeten leveren. Ik ben er voor je, maar ik ben niet vanzelfsprekend. Ik verberg me voor je als je geen moeite doet. Dat is mijn manier om je speels iets duidelijk te maken.
Ik kan je iets leren over onzichtbaarheid als tactiek om helderheid te krijgen. Over wakkerheid en scherpzinnigheid. Je zintuigen gebruiken: zien, horen, voelen. Over op jezelf zijn, en over tactisch spelend leren.

Om over je eigen wijsheid en innerlijk weten te kunnen beschikken, raad ik je aan: blijf helder kijken en scherp opletten. Zorg ervoor niet af te dwalen; vermeng en verstrooi je aandacht niet met van alles en nog wat in jezelf of buiten jezelf. En meng je helderheid en inzicht niet met allerlei emoties, visies van anderen, afgeleide onderwerpen.

Ga solitair je gang als het gaat om inzicht krijgen in wat je wilt. Ga puur te rade bij jezelf en sla jouw individualiteit hoog aan.

Ga bij tijd en wijle gerust met een omweg op je doel af. Dat kan een heel slimme tactiek zijn. Neem gerust een voorbeeld aan mijn listigheid.

Speel. Wees niet te ernstig. Ga speels om met je verworvenheden, sta jezelf gekke invallen toe, vertel je verhalen en geniet van je pad.

Heb oprechte zorg voor je kinderen (letterlijk, of in andere contacten waarin jouw wijsheid gevraagd wordt), maar niet in de vorm van sloven. Ben wakker, met aandacht.

De valkuil
Jezelf eigengereid verbergen voor je ‘bondgenoten’, voor steun uit de andere werkelijkheid, je gidsen. Jezelf verliezen in je eigen listigheid van aanpak en dan uit verbinding gaan met het Geheel.


WALVIS:

 

Ik ben een heel oud, ademend zoogdier, ontstaan uit een landdier, aangepast aan het leven in de wereldzeeën. Alles aan mij is groot en zwaar, maar verfijnd aangepast aan mijn habitat. Ik leef van plankton (krill), eet seizoensgebonden, zwem van de polen naar de subtropen en terug. Ik ben sociaal en aanrakerig en communiceer over enorme afstanden.

 De boodschap van Walvis
Ik heb een groot lijf en ben heel gevoelig. Ik inspireer je graag om de ruimte nemen om je gevoelens, wat er leeft in je hart, waar te laten zijn. Ik raad je aan af te dalen in de diepte en af te stemmen op het weten van je hart. Jouw weten is oeroud, groot en afgestemd op het Geheel, net als van ons allemaal, als spirituele wezens op aarde. Op dat weten kun je steeds terugvallen. Heb geen haast. Je hebt alle tijd van de eeuwigheid. Je bent onderweg.
Adem, adem, adem.

Volhouden en in beweging blijven, is mijn devies. Zo verwerf je inzicht en helderheid over wat jouw hart je wil zeggen en stem je steeds weer af op wat er is, in en buiten je.
Heb mededogen met jezelf: draag je eigen kwetsbaarheid koesterend en vind troost in het weten dat we met ‘all our stories’ verwanten zijn; wij, alle levende wezens van de aarde.
Laat je aanraken, optillen, liefkozen, dragen. Je bent niet alleen.

En ben je ondergedompeld in de diepzee, met de angst dat de druk te groot is, stem dan af op de onderstroom die je optilt en je laat ervaren, dat je in je hebt wat nodig is om weer ruimer te kunnen bewegen, grotere gebieden te verkennen… Ook jouw eigen, dragende midden is een centrum van bevrijdende en vernieuwende krachten.
Je gevoel slachtoffer te zijn kan altijd weer omgezet worden in een doorleefd ownen van je eigen pad. Alles kan uitdaging zijn om te groeien in bewustzijn.
Je mag groter denken over wat jij te bieden hebt; je mag meer ruimte innemen met wat er volgens jou toe doet. Leef, adem. Geef jouw bestaan de volle ruimte.

Door te zakken en aldus dieper te komen, in mededogen met je eigen kwetsbare aspecten en die van de ander, komt er voeding en ruimte voor het grotere en ruimere in je leven.
Zijn wie jij bent van binnenuit, op jouw authentieke wijze, het leven doorlevend, in contact met je dierbaren, met al je bondgenoten in de natuur, met je gidsen en met God en Godin.

Aan de moeders en vaders onder ons: in je hart huist helderheid over de balans tussen vechten voor je kind en wanneer en hoe je het moet prijsgeven aan zijn/haar eigen pad.

De valkuil
Gevoeligheid verwarren met zielig doen; groot gewicht verwarren met zwaarte; herkenning van het eeuwenoude verwarren met gedoemd zijn te stranden.


WOLF:

Ik ben een roofdier met een groot verspreidingsgebied. Mijn territorium bestaat uit zowel open terrein als bos. Ik maak gebruik van bepaalde paden, welke wel 150 km lang kunnen zijn. Mijn uithoudingsvermogen stelt mij in staat kilometers achtereen te rennen.

Ik sta bekend om mijn moed, intelligentie en uithoudingsvermogen. Ik ben een uitstekend vechter; wij gaan onze prooi soms alleen te lijf of in een paar, maar meestal in een horde. Wij kunnen per keer enorm veel eten, en dan weer tijden niks. We leven in troepen. Onze familiegezindheid en trouw zijn karakteristiek voor ons.
Ook ons heel eigen geluid, het huilen, is kenmerkend voor onze soort. Wij communiceren door middel van ons gehuil; daarin drukken wij onszelf uit. Elk van ons, ieder individu van een troep, laat zich horen met zijn eigen stemgeluid.

De boodschap van Wolf
Je wordt geroepen af te dalen en je te wijden aan je innerlijke bestemming. Ga op pad, verken je territorium. Zet geduld en uithoudingsvermogen in om de paden van jouw gebied grondig te leren kennen en innerlijk overzicht te krijgen van je kwaliteiten en mogelijkheden.

Kom in beweging als je ergens in hangt, dat geeft je altijd nieuwe inzichten en helderheid.
Verbind je vol toewijding met wat je doet, telkens weer. Dat geeft vreugde en helderheid. Je bent hier om de aarde te ervaren.

Kies! Kiezen is verantwoordelijkheid nemen. Durf te kiezen en ga achter je keuzes staan. Je mag jouw keuzes maken. Sterker nog: je moet zelfs kiezen om tot verdieping te komen.
Maak verbinding, reik uit. Als je verbinding maakt – met de verschillende werkelijkheden, de natuur, het Groot Mysterie – komt er altijd steun. Je bent van nature verbonden met Dat Wat Is. Jouw zielenpad is deel van het Geheel. Er is altijd steun als je erom vraagt.

Lever je inspanningen en weet, dat ze je het geschenk van de ervaring geven; doorleefde ervaring wordt wijsheid. Wijsheid gaat gepaard met vreugde en dankbaarheid. Je bent hier om de aarde te ervaren.
Ben bereid ervoor te gaan en ben bereidheid de concrete werkelijkheid als serieuze bondgenoot toe te laten. Zet je kwaliteiten in en laat jouw eigen geluid horen.
Vertrouw erop dat de werkelijkheid altijd antwoordt als jij jouw lied zingt, als jij jouw geluid laat horen!

De valkuil
Verlies jezelf niet in de overvloed die de aarde biedt. Jij hoeft de veelheid niet te bewijzen. Het is niet alles of niets; het gaat erom te kiezen in overeenstemming met je eigen aard en je keuzes met toewijding te volgen.


ZEEAREND:

Volgens de Pueblo-indianen huist Zeearend in het zenith, het hoogste punt aan de hemel, waar hij uitkijkt over alle windstreken.

Boven is Zeearend ‘thuis’; daar kan hij rusten, overzien, uitkijken over al wat zich beneden afspeelt. Voor voedsel moet hij naar beneden. Wij ook. We hebben als mens voor de aardse ervaring gekozen, hebben die nodig voor onze zielsontwikkeling.

Wat ik van Zeearend als krachtdier leer, is dat al mijn ‘weten’ op hogere bewustzijnslagen vraagt, om het mee te nemen naar beneden, naar de aarde, om er ervaring mee op te doen. Hij inspireert mij, mijn weten in te zetten in de realiteit van het aardse bestaan als mens, in een lichaam, met emoties en wat dies meer zij. In een voortdurende wisselwerking van ervaren, leren en beschouwen.

Graag wil ik je een troostrijke ervaring met mijn krachtdier de zeearend vertellen. Hij zweeft altijd boven mijn kruin als ik me op hem afstem.
Verzuipend in de aardse lessen hier beneden – vol dilemma’s, stagnerende proppen, oude en nieuwe pijnen – maak ik verbinding met ‘mijn’ zeearend. Hij landt op mijn schouders, zet zijn klauwen op mijn blote huid, voorzichtig maar stevig, naast de stof van mijn t-shirt. Dan spreidt hij zijn vleugels en laat zich rustig, op de thermiek, naar boven zweven, mij met zich meevoerend, naakt. Want tijdens het opstijgen schudt hij mij zachtjes uit mijn kleren, die als een slordig hoopje op de grond achterblijven. Heerlijk is het, vrij. Naarmate we stijgen zie ik dat bergje kleren daar beneden liggen als een oud kloffie; het is geweven – weet ik – van wie ik dacht te moeten zijn en wat ik hoog meende te moeten houden. Een stapeltje oude gehechtheden, beperkende identificaties, uitgespeelde rollen, overbodig geworden doelen, storende stukjes ego en wat dies meer zij.
Bevrijd van al die ballast voel ik me alsmaar lichter, totdat de zeearend me zachtjes in zijn nest legt, hoog op een rots. ‘Hier kun je uitrusten,’ lijkt hij me te zeggen, ‘tot jezelf komen.’
Puur voel ik me, schoon. Alle zorgen daarbeneden zijn schouderophalend ver weg. Het is alsof ik van binnenuit een zacht licht verspreid.

Sinds die nacht draag ik die zeearendplek, hoog op die rots, met me mee. Het is een oord van troost voor me, als de schoonheid van de lessen die mijn ziel me hier beneden voorlegt – je weet wel: dilemma’s, proppen, pijnen – me ontgaat…
Is het daardoor dat ik gister zomaar, heel stil en intens, het verdriet dat me deze dagen parten speelt kon toelaten? Het duurde niet eindeloos, het zeurde niet, het schreeuwde niet. Gek genoeg leek het op dat zachte licht vanbinnen. Puur, levend, vertrouwend.


ZWAAN:

Ik ben een prachtige witte watervogel, de relatief zwaarste vlieger die er bestaat. Ik broed op het land. Ik beweeg me zowel op het land, op het water als ook in de lucht.
Ik heb een lange aanloop nodig en een ruime plek om te landen. Ik heb een lange soepele nek, waarmee ik voedsel kan vinden onder water.
Ik heb een vaste partner omdat ik dan sterker ben dan alleen. Ik verdedig mijn territorium fel als ik broed. Ik trek van plek naar plek voor voedsel en ik pas me goed aan aan veranderende omstandigheden.
Het duurt even voor ik volgroeid ben en mijn grijsheid achter me laat. Ik rui al mijn slagpennen tegelijk, zodat ik weken niet vliegen kan; ik trek me dan terug op het water met mijn soortgenoten.
Als ik mijn zwanenzang zing, strek ik mijn hals en jammer.

De boodschap van Zwaan
Wat ik je laat zien, is dat zowel vliegen als landen met inspanning gepaard gaat. Met andere woorden, het loskomen van de ‘zwaartekracht’ als het gaat om naar buiten brengen van wat in jou leeft vraagt je inspanning. Maar ook als je het aardse geneuzel ontstegen bent vraagt het iets van je om weer te landen; je kunt niet boven blijven. Je hebt gekozen voor de aarde.

Kijk, net als ik, onder de oppervlakte voor voedsel, woel de modder om, trek planten los. Ik adviseer je om diep te reiken naar wat jou voedt. Geef expressie, maak contact. Dat stelt jou in staat om te transformeren wat klaar is.
Pak aan wat al langer sluimert en ben trouw aan jouw uniek-zijn en je hartsverlangen. Verdedig je territorium fel als dat innerlijk noodzakelijk is.
Partnerschap maakt jou krachtig. Ga in partnerschap, trouw aan je eigen innerlijke pad. En laat je – als je kwetsbaar bent – steunen door contact met zielsverwanten.

Ik raad je aan om op z’n tijd naar de geestenwereld te gaan en daar steun te ontvangen; neem het licht van daar mee naar de aarde. Zo verbind je de verschillende dimensies en krijg je dóórzicht: door de levensthema’s heen – relaties, ouderschap, werk-in-de-wereld – ervaar je de essentie.

Op aarde is water, levenswater voor je ziel. Laat je dragen door het water, laat je bewegelijk en soepel wiegen op het ritme van de golven, voel je mens, geniet van je lichaam, van je eigen schoonheid en die van al wat leeft. Het oude, onvrije mag je loslaten. Vrijgeven. Jij bent nu aan de beurt. Onthechten of verbinden? De lichtheid van de dood en de zwaarte van het levenslicht horen bij jepad. Laat ze elkaar bevruchten, dans ze, geef ze vorm!

De valkuil
Vliegen en niet meer willen landen om voedsel te zoeken, te broeden en nieuw leven voort te brengen: vergeten dat je gekozen hebt een watervogel te zijn, die drijft op de golven van het bestaan op aarde – die je draagt.