NIJLPAARD

Ik ben een groot, zwaar zoogdier dat in het water leeft. Over land beweeg ik me, ondanks mijn gewicht, lichtvoetig. Mijn zintuigen – oren, ogen en neusgaten -liggen op één lijn als aanpassing aan het waterleven. Ik heb een enorme bek die zeer wijd open kan; aldus maak ik een agressief gebaar. Ik maak gebruik van beproefde paden om aan land te gaan, en bij gevaar het water in. De vrouwtjes onder ons leven doorgaans apart van de mannetjes; wij mannetjes zijn vaak erg agressief.
Ik ben een spil in een ecosysteem met vogels, vissen en andere dieren. Door te verteren en uit te scheiden, breng ik leven in mijn omgeving, in mijn ecosysteem.

De boodschap van Nijlpaard
Jij bent de spil. Door te zijn, te leven, door ‘te verteren en uit te scheiden’, breng je leven in je omgeving, in je communicatieve ‘ecosysteem’! Neem je plek in. Door jouw eigen plek in te nemen, in leven en werken, ben je de spil van je bestaan. En weet: puur door te leven waar je leeft en hoe je leeft, bevrucht je je omgeving. Wees trouw aan je eigen verhaal. Dichtbij, dan ben je dienstbaar aan het geheel.
Ik raad je daarnaast aan om je te laten meedrijven op de stroom en lichtvoetig om te gaan met de zwaarte die er is.
Bewoon je lichaam. Laat de zwaartekracht voor je werken. Laat die je aarden. Geniet van je lichamelijke vorm als communicatiekanaal.
Doe je bek open als je kwaad bent, geef expressie aan wie je bent, in plaats van binnenvetten of aanvallen vanuit een onderstroom. En blijf niet hangen in slachtofferij, verkapte minachting, eenzame zorgelijkheid.
Houd je oren, ogen en neus op één lijn in de communicatie met jezelf over je innerlijke doelen. Zoek je eigen verbinding met het goddelijke/ God. Blijf trouw aan je authentieke zelf in wat je creëert en geef gelijkwaardig vorm aan je relatie(s). Laat je op zijn tijd verzorgen.
Lichtvoetig wordt er over mij geschreven:
Leve het nijlpaard, wat een schitterend dier
Dik, lui en lelijk, ligt hij in de rivier
Je hoort hem nooit klagen, het nijlpaard heeft stijl
Hij ligt alle dagen, met zijn kont in de Nijl.

En ze zeggen dat het, als ik ren, net lijkt of ik de verkeerde hakken aan heb…

De valkuil:: Pas op voor concurrentie van mannen/ het mannelijke en verwar een stevige lichamelijkheid niet met zwaarlijvige lethargie.


De krachtdieren die ik de voorgaande weken deelde:

LIBELLE
Ik ben een primitief insect van 300 miljoen jaar oud en heb me vanaf oertijden tot nu praktisch ongewijzigd gehandhaafd. Ik heb stijf uitgespreide vleugels en een recht, kleurig lijf. Als keizerlibel ben ik blauw. Ik heb enorme, samengestelde ogen, die uit wel 30.000 facetten bestaan. Facetogen geven een uiterst breed zicht op de wereld, ze kunnen waarnemen in alle richtingen en zien bewegingen zeer goed. Zicht is mijn belangrijkste zintuig.
Een gevleugelde strijder ben ik; ik vang mijn prooi tijdens het vliegen. Agressief, met naar voren gerichte poten en krachtige kaken met haakjes. Mijn bouw is volledig aangepast aan deze kwaliteit. Mijn borst kan tegen een stootje.
Ik baken mijn territorium duidelijk af en heb van anderen nagenoeg niks te vrezen. Tijdens het paren vormen we als mannetje en vrouwtje een tandem; we werken nauwgezet samen. Mijn leven begint in het water.

De boodschap van Libelle
Door alert naar alle kanten te kijken, je ogen goed te gebruiken, krijg je een heel breed zicht op je mogelijkheden. Blijf kijken, kies je territorium uit en baken het af. Kijk of er ‘water’ is om jouw ‘eitjes’ in te leggen; verspil geen energie als dat niet zo is.
Wat je van mij kunt leren, is agressie! Ook als het spannend en beladen is voor je, weet dan dat ook jij deze naar-voren-gerichte kracht in je hebt. Ga recht op je doel af, en verover zo een voor een je doelen. Voorwaarts, staccato, duidelijk. Ik help je om niet te vervallen in oude patronen van onzekerheid of angst.
Ik adviseer je, geen weigerachtigheid of luiheid van jezelf te accepteren. Ik roep je op om door te gaan met wat je begonnen bent en door te gaan waar je eerder niet verder kwam en terugzakte in iets bekends.
Wat je in je hebt is al eeuwenoud en het mag nu vorm krijgen en gecommuniceerd worden.
Werk samen met (je) partner(s); samen vorm je een enorme power.
Als jij je openstelt, komt het naar je toe.

De valkuil:: Pas op voor eenzijdig actief zijn in je hoofd, en voor al te primitieve rechtlijnige agressie. Blijf kijken!


ADELAAR:

Ik ben een imposante roofvogel met mijn nest op een hooggelegen rotsrichel of een hoge boom. Ik vertoef hoog boven de aarde, zie uiterst scherp en ben perfect uitgerust om met een minimum aan inspanning mijn voedsel op te sporen en te doden.
Vliegen moet worden getraind, jagen moet in korte tijd worden geleerd; in leven blijven is voor mij niet eenvoudig.

De boodschap van Adelaar

Ik raad je aan om in rust, van een afstand, van bovenaf, te kijken. Door aldus overzicht te vergaren kun je scherp zien waar je op af moet gaan om de liefde te dienen. Sla toe door in díe ervaringen te gaan die tot voedsel dienen van je bewustzijn en lever je creatieve inspanning om die doorleefde ervaringen te transformeren tot wijsheid.

Ik als adelaar leef hoog in de lucht. Niet om op jullie neer te kijken; ik roep je op naar boven te kijken. Boven is je thuis, beneden je voedsel: thuis ben je in de hemelen, het rijk van de ziel; op aarde ben je om je als ziel verder te ontwikkelen aan de hand van je aardse bestaan.

Het doorléven van ervaringen die je hart raken, vormt voedsel voor je ziel. En in diep mededogen met jezelf komt er ruimte voor mededogen met de ander.

Bespaar energie door je mee te laten voeren op de thermiek, de stroom naar boven; dat is niet hetzelfde als nietsdoen, maar het betekent inspiratie opdoen in de andere werelden (in dromen, in contact met verwanten in de natuur, met je gidsen en je voorouders).
Bespaar ook energie door je niet onmatig over te geven aan eten, genotmiddelen, leeg en geestdodend vermaak. Luister naar het verlangen dat onder je eventuele neigingen daartoe schuilgaat.

Je vliegt allang. Je hoeft je niet altijd zo in te spannen. Neem veel tijd voor jezelf. Dat is nodig om geen energie te verspillen en te versnipperen. Tijd om te verteren, te bewaren, te transformeren.

En wat er ook gebeurt op wereldniveau, weet dat je jouw bijdrage levert aan het geheel door toegewijd, met mededogen voor het kleinmenselijke, te werken in het hier en nu. Zo neem je verantwoordelijkheid. Helder, betrokken, eenvoudig. Het gaat om jouw creatieve bijdrage, in de breedste zin van het woord. Jouw schepping, wat jij ervan maakt

De valkuil: Toeslaan zonder overzicht, zonder eerst goed te kijken. Te vroeg vliegen uit haast.


WALVIS:

 

ik ben een heel oud, ademend zoogdier, ontstaan uit een landdier, aangepast aan het leven in de wereldzeeën. Alles aan mij is groot en zwaar, maar verfijnd aangepast aan mijn habitat. Ik leef van plankton (krill), eet seizoensgebonden, zwem van de polen naar de subtropen en terug. Ik ben sociaal en aanrakerig en communiceer over enorme afstanden.

 

De boodschap van Walvis

Ik heb een groot lijf en ben heel gevoelig. Ik inspireer je graag om de ruimte nemen om je gevoelens, wat er leeft in je hart, waar te laten zijn. Ik raad je aan af te dalen in de diepte en af te stemmen op het weten van je hart. Jouw weten is oeroud, groot en afgestemd op het Geheel, net als van ons allemaal, als spirituele wezens op aarde. Op dat weten kun je steeds terugvallen. Heb geen haast. Je hebt alle tijd van de eeuwigheid. Je bent onderweg.
Adem, adem, adem.

Volhouden en in beweging blijven, is mijn devies. Zo verwerf je inzicht en helderheid over wat jouw hart je wil zeggen en stem je steeds weer af op wat er is, in en buiten je.
Heb mededogen met jezelf: draag je eigen kwetsbaarheid koesterend en vind troost in het weten dat we met ‘all our stories’ verwanten zijn; wij, alle levende wezens van de aarde.
Laat je aanraken, optillen, liefkozen, dragen. Je bent niet alleen.

En ben je ondergedompeld in de diepzee, met de angst dat de druk te groot is, stem dan af op de onderstroom die je optilt en je laat ervaren, dat je in je hebt wat nodig is om weer ruimer te kunnen bewegen, grotere gebieden te verkennen… Ook jouw eigen, dragende midden is een centrum van bevrijdende en vernieuwende krachten.
Je gevoel slachtoffer te zijn kan altijd weer omgezet worden in een doorleefd ownen van je eigen pad. Alles kan uitdaging zijn om te groeien in bewustzijn.
Je mag groter denken over wat jij te bieden hebt; je mag meer ruimte innemen met wat er volgens jou toe doet. Leef, adem. Geef jouw bestaan de volle ruimte.

Door te zakken en aldus dieper te komen, in mededogen met je eigen kwetsbare aspecten en die van de ander, komt er voeding en ruimte voor het grotere en ruimere in je leven.
Zijn wie jij bent van binnenuit, op jouw authentieke wijze, het leven doorlevend, in contact met je dierbaren, met al je bondgenoten in de natuur, met je gidsen en met God en Godin.

Aan de moeders en vaders onder ons: in je hart huist helderheid over de balans tussen vechten voor je kind en wanneer en hoe je het moet prijsgeven aan zijn/haar eigen pad.

De valkuil
Gevoeligheid verwarren met zielig doen; groot gewicht verwarren met zwaarte; herkenning van het eeuwenoude verwarren met gedoemd zijn te stranden.


GANS:

Ik ben een forse vogel die met duidelijke vleugelslagen enorme afstanden aflegt; een trekvogel ben ik, die broedt in Scandinavië, Siberië en Mongolië.

Wij ganzen zijn waakzaam, levenslang trouw, we leven in grote gezelschappen. We hebben de innerlijke behoefte daarheen te trekken waar voedsel is. We slaan soms een heel broedseizoen over als de natuur ons voortijdig dwingt te vertrekken. Wij zijn afwisselend voorganger en volgers van degene die voorganger is.

 

De boodschap van Gans
Je bent niet alleen, je bent deel van een troep. Laat dat je innerlijk rust geven en een blij gevoel: weet dat je altijd vergezeld wordt.
Je inspanningen zijn nodig om vooruit te komen en je te verheffen. Je bent op weg naar het licht en aardt tegelijk meer en meer in je lijf. Gebruik zo nodig je felheid en ga met alle kracht tekeer als verweer tegen agressie. Verdedig je territorium.
Maak gebruik van de ruimte die er is om overzicht te krijgen of te houden. Blijf niet op één plek: reis voor de afwisseling, de levendigheid en de inspiratie.

Weet je deel van een groter geheel waarin ieder zijn innerlijke bestemming heeft. Er vliegt altijd een voorbeeld voorop; nu eens ben jij dat voorbeeld, dan weer volg je een van de anderen die die rol vervult. Bovendien verkeer je in het gezelschap van een partner voor het leven. Dat kan je gids zijn, je relatie, je zielsverwant. Je bent samen onderweg naar je bestemming…

Heb hart voor je pad! Al wat je doet is gerelateerd aan jouw bestemming, je komt er echt altijd weer bij uit, ook als de vorm even zoek is. Je hebt een innerlijke bestemming; in al wat je doet geef je daar uitdrukking aan.
Je komt altijd weer, hoe dan ook, THUIS.

De valkuil: Alsmaar druk doen en inspanning leveren en vergeten te rusten in het vertrouwen, dat je je bestemming volgt.


VLINDER:

Ik raad je aan, de schoonheid en zonnigheid van het leven op te zuigen, te genieten van de bewegelijkheid van het bestaan. Laat lichtheid en vrolijkheid toe in je hoofd, in je denken. Er zit schoonheid in je manier van zijn. Geniet ervan. Laat oude vormen los.
Zie het cyclische: de diverse verschijningsvormen zijn er tegelijkertijd, het gaat maar door, het is maar net waar je op focust…
Ga door met vergaren van levenservaring tot je uit je jasje barst en ga dan weer door… met de kwetsbaarheid, met de kracht die deze weer genereert. Zet je kwetsbaarheid in en open je, laat je raken in gelijkwaardigheid. Maar wees op zijn tijd ook alert. Zorg ervoor te waken over je kostbaarheden, je terrein te beschermen.
Bewaak je eigen kern, datgene wat je verworven hebt, wat kostbaar voor je is.

Gun de ander zijn/ haar ervaring. Houd de afstand die daarvoor nodig is.  In compassie lijkt soms een hardheid te zitten die bij dieper beleven echter ‘hartheid’ inhoudt. Het is een betrokkenheid die geen onmiddellijke bevrediging geeft zoals het wegnemen of (schijnbaar) oplossen van problemen of verwennen dat doet.

Wat je ervaart is alsmaar een deel van de cyclus; heb hart voor jezelf, heb hart voor jouw vorm. Het leven is hier en nu, in telkens veranderende gedaantes.

‘Als het licht uitdooft en de zuurstof opraakt, bevrijd dan de vlinder, die wijst de weg.’

De valkuil
Lichtheid verwarren met lichtzinnigheid.
Angst voor verlies als je de oude vormen achter je laat.
Pas op voor kortzichtigheid, zowel bij jezelf als bij anderen.


KAMEEL:

het schommelende Schip der Woestijn, een trouw lastdier met een eigenzinnig karakter; motto: ‘ik ben niet van plan iets te doen als ik daar zelf geen zin in heb.’

Zet gestaag je tocht voort en maak gebruik van de vele manieren die je ter beschikking hebt om mee te bewegen met de omstandigheden zoals ze zijn. Dit is een transformatie van je aanpassingsbereidheid. Het gaat niet meer om ‘lijdzaam volhouden’. Je kunnen aanpassen aan hoe-het-is is een kwaliteit, die ik je graag in herinnering breng.
Ik raad je aan om al het water dat er is te benutten, juist  in moeilijke omstandigheden. Water staat voor levensenergie, voor voelen, voor beweging. Er stroomt altijd levenswater, er is altijd een keuze om te genieten van de weg die je gaat, ook als het nu en dan ploeterig en karig onderweg. En af en toe humeurig zijn over het afzien is geen teken van trouweloosheid. Het hoort gewoon bij het bestaan in een menselijk lichaam, en bij de menselijke conditie als zodanig: ziel in een duale wereld. Zie de humor er ook eens van in 😉

Houd een kalme voortgang en wees bereid trouw te dragen wat je herkent als jouw last om te dragen. Maar op zijn tijd hollen kun je ook en dat mag je evengoed inzetten, als dat past bij wat je te doen hebt binnen je zielsbestemming.
Jij hebt het beheer over je eigen lijf; eer dat, in verbinding. Doe niks tegen je innerlijke wil in.

Het kan op zijn tijd ook heet voelen onder je voeten, waarop je wordt geprikkeld om actie te ondernemen en een weg zoekt om uit een oververhitte situatie te vertrekken. Ook mag je anderen het vuur – jouw vuur! – na aan de schenen leggen als dat vanuit jouw innerlijk weten aan de orde is. Ik raad je aan om anderen niet meer te ‘sparen’, maar om juist oprecht te zijn en niet bang te zijn dan vuur op te wekken.

En hoe ‘n nietig stipje je je ook voelt in de enorme weidsheid van al het zijnde, neem je plek in, jouw positie in het Grote Geheel.

De valkuil
Creperen in de droogte, sjagrijnig uit verbinding gaan, toegeven aan traagheid en je essentiële nietigheid met zinloosheid verwarren.


VOS:

Als je contact met mij wilt, zul je daarvoor je inspanning moeten leveren. Ik ben er voor je, maar ik ben niet vanzelfsprekend. Ik verberg me voor je als je geen moeite doet. Dat is mijn manier om je speels iets duidelijk te maken.
Ik kan je iets leren over onzichtbaarheid als tactiek om helderheid te krijgen. Over wakkerheid en scherpzinnigheid. Je zintuigen gebruiken: zien, horen, voelen. Over op jezelf zijn, en over tactisch spelend leren.

Om over je eigen wijsheid en innerlijk weten te kunnen beschikken, raad ik je aan: blijf helder kijken en scherp opletten. Zorg ervoor niet af te dwalen; vermeng en verstrooi je aandacht niet met van alles en nog wat in jezelf of buiten jezelf. En meng je helderheid en inzicht niet met allerlei emoties, visies van anderen, afgeleide onderwerpen.

Ga solitair je gang als het gaat om inzicht krijgen in wat je wilt. Ga puur te rade bij jezelf en sla jouw individualiteit hoog aan.

Ga bij tijd en wijle gerust met een omweg op je doel af. Dat kan een heel slimme tactiek zijn. Neem gerust een voorbeeld aan mijn listigheid.

Speel. Wees niet te ernstig. Ga speels om met je verworvenheden, sta jezelf gekke invallen toe, vertel je verhalen en geniet van je pad.

Heb oprechte zorg voor je kinderen (letterlijk, of in andere contacten waarin jouw wijsheid gevraagd wordt), maar niet in de vorm van sloven. Ben wakker, met aandacht.

De valkuil
Jezelf eigengereid verbergen voor je ‘bondgenoten’, voor steun uit de andere werkelijkheid, je gidsen. Jezelf verliezen in je eigen listigheid van aanpak en dan uit verbinding gaan met het Geheel.


SLANG:

Beweeg je soepel en flexibel over je levenspad en blijf in contact met de aarde, heel dicht bij de grond onder je voeten. Aarde is: in een tempo dat voor jou goed is gestaag de dingen doen. Actie en rust afwisselen. Wachten en op het juiste moment toeslaan.

Wees aanwezig. Beweeg mee met de ‘temperatuur’ van je omgeving, zoek beschutting, geniet, en neem ook de tijd om te verteren.

Ik raad je aan te stoppen met actief jagen. Wacht tot er iets voorbij komt wat jou tot voedsel dient, wat jouw innerlijke doelen voedt. Inzichten komen later, wil die niet te snel. Het gaat nu om introspectie, ervaren waar je heen wilt en de lijn uitzetten in contact met de dagelijkse werkelijkheid.

Verslind je innerlijke vijand: je slachtofferstuk. Maak dit tot prooi en verslind het met huid en haar. Neem het op: integreer het; keer op keer op keer. De energie ervan zal je voeden je op je verdere reis.

Ik ben ook het symbool van het leven dat het verleden afwerpt en zijn weg vervolgt, steeds vernieuwend, eeuwig doorgaand. Vernieuw steeds weer je innerlijke doelen. Blijf groeien in jouw levensthema. Je bent de schepper van je leven, telkens weer.

Vanwege mijn leven-voortbrengende symboliek ben ik verbonden met de godin. Oervrouw. Eer je vrouwelijkheid. Onderzoek wat je leven als vrouw nu van je vraagt om te ervaren en te doorgronden.

De valkuil
Langs de zaken heenglibberen.


GIRAFFE:
Ik raad je aan om opgericht, rechtop en oprecht je plaats in te nemen. Zowel in je kwetsbaarheid als in je kracht. Weet daarbij dat je een groot hart hebt.
De dingen van bovenaf bezien is een zeer bruikbare kwaliteit; evenals je blik richten op het doel in de verte.
Leer proeven wat goed voor je is, leer selectief te zijn in al wat er zoal op je afkomt en om vertering vraagt.
Leren mag, het is een spel. Denk maar aan Dikkertje Dap. Zo mag jij ook zijn. Klimmen, naar beneden glijden met een vaartje, ‘au’ zeggen, opstaan en opnieuw klimmen… Eventuele stunteligheid is helemaal oké.
Laat je potentie vibreren in jezelf. Het is een bron van enthousiasme en mogelijkheden. Weet ook, dat je veel grootser bent dan wat je vorm kunt geven. Je hoeft maar naar binnen te keren en te ervaren, dat je je grootsheid in je draagt; daarmee ben je altijd aangesloten op het goddelijke, op God.
Groot(s)heid en beperking spreken elkaar niet tegen.
Stilte, geen woorden; ervaren Wat Is.

De valkuil
Jezelf gevangenzetten in de aardse vorm, deze als beperking ervaren; je boven de ander verheven voelen; vergeten te proeven.


PAARD:

Mijn motto: Bestamp de aarde en rust in Zijn. De aarde met vier benen bestampen en daar doorheen Zijn – verstild, dienstbaar en vriendelijk. Dat zijn de kwaliteiten die ik je wil spiegelen.
Ren, loop voorop, sta stil, wees gracieus. Nu eens ren je voorop, ben jij de voorloper, dan weer ga je in de verstilling. Dit zijn allemaal vormen van Zijn die horen bij het aardse pad. In relaties en samenwerking is het heerlijk om leiderschap en initiatief af te wisselen, en om beurten elkaars voorloper te zijn.
Ik raad je aan, op z’n tijd ook toe te geven aan de behoefte om stil te worden, af te haken, vrij te nemen en alleen maar te Zijn.
Die twee thema’s – enerzijds de aarde bestampen en vanuit je kracht in de actie gaan, en anderzijds puur ‘zijn’ en gedragen worden door de eenheid der dingen – spelen steeds weer. Door je te verbinden met wat er is, door ervoor te kiezen het allemaal te ervaren – zowel het actieve als het contemplatieve -, creëer je jouw leven en geef je vorm aan je bestemming.

Moeite hebben mag, maar laat je dan dragen. Je bent inmiddels veerkrachtig genoeg om mee te doen met al het ‘moeten’ dat bij het aardse bestaan hoort, om zo nodig expressie te geven aan je pijn over het bestaan, en in dat alles tezamen je bestemming te vinden. In jouw ‘nee’ zit ook de sleutel tot je levenslust. This is it! Door te kiezen om in dat alles aanwezig te zijn, schep je.

De valkuil: Alleen maar in de actie moeten, normen selecteren en daaraan
willen voldoen of – aan de andere kant – wegdromen van de aarde in een
magische wereld. Ik als paard ‘zweef’ juist door heel hard over de aarde te rennen!


EEKHOORN:

Je verwerft inzicht en helderheid in je gevoelens en je relaties door te zorgen voor evenwicht in alles wat er te doen valt en wat er gewoon is. Zorg voor evenwicht tussen wat aardse zaken van je vragen en verstilling om af te kunnen stemmen op het Grote Geheel, het goddelijke. Ook als je druk bent met wat het bestaan nu van je vraagt, wordt er van je gevraagd, de balans in de gaten houden. Gebruik je gronding voor balans met het ijlere. Breng je vrouwelijke ontvankelijkheid in evenwicht met je uitgaande bewegingen. Herinner je wat jou goeddoet en handel daar ook naar.

Heb plezier in het beweeglijke, het vele dat je in deze periode inzicht en helderheid verschaft. Houd het speels en licht. Geniet van je groeiende soepelheid/ behendigheid in (werk)contacten. En wees dankbaar voor de lessen die je hier brachten.

Ik raad je aan, in deze periode te zaaien zonder gehechtheid. Ga ervoor, zet je weten in, en laat los wat eruit moet komen. En als je opzij legt wat je nu nog niet gebruiken kunt, kan er later nog iets uit groeien. Wees gewoon jezelf. Je zit in een voortdurend leerproces om jouw talenten verder te ontwikkelen en jouw persoonlijke bijdrage te leveren aan het geheel.

Sta jezelf toe te knagen en kauwen op de levensvragen die steeds weer bij je opkomen. Verbind je ermee vanuit je hart en ze leiden je naar overzicht en helderheid.
Ook al lijk je nu en dan diep te vallen, weet dat je met je gezonde mensenverstand, met je verworven wijsheid, altijd weer op je pootjes terecht komt op je zielenpad.

Valkuil
Rennen en vliegen, gedreven door onrust, en de verbinding kwijtraken. Met andere woorden: speedy rondrazen, van de bomen en van God los.


KRAAI:
Ik raad je aan, de kracht van gewóón te zijn op waarde te schatten. Ga ‘gewoon’, op jouw manier door met vormgeven aan je leven, je innerlijke bestemming. Pak jezelf samen en haal levenslust uit alles wat de wereld je aan uitdagingen geeft. Trek je er niet teveel van aan wat ‘ze’ van je vinden of hoe ‘het’ eruit ziet.
Ik raad je aan, meer te ‘containen’. Meer echt spreken, minder babbelen. Zuiniger zijn met woorden. Stil durven zijn, helder. Uit één stuk. Wakker en aanwezig.
Gebruik je kracht en inventiviteit en neem verantwoordelijkheid voor jouw waarheid. Doe je mond open als je je gekwetst of bedreigd voelt. Geef je grenzen aan, spreek je uit, ook al klinkt het niet mooi of roept het mogelijk weerstand op. Laat oprechte woede niet versluieren door begrip, schuld (je hebt het aangedane onrecht zeker verdiend…), erboven staan. Pure woede kan een flits van het sublieme zijn. Vecht voor je eigenwaarde.
Ik raad je aan, de traagheid in het ownen van inzichten te accepteren. Denk je bijdrage aan de wereld niet te groot en niet te klein. Breng het grote wereldgebeuren terug naar je eigen leven door verantwoordelijkheid te nemen voor jouw pad. Verken je talenten en mogelijkheden. ‘De zin van het bestaan is het bestaan dat je leidt.’

 

‘Be willing to walk your talk, speak your truth, know your life’s mission, and balance past, present and future in the now. Shapeshift that old reality and become your future self…
Crow merges light and darkness, seeing both inner and outer reality.
Put aside your fear of being a voice in the wilderness and ‘cow’ the shots as you see them. As you learn to allow your personal integrity to be your guide, your sense of feeling alone will vanish.’ (Jamie Sams over kraaienmedicijn)

De valkuil
Ontkenning van je eigen agressie. ‘Gewoon’ willen zijn in de zin van je bestaan reduceren, terugtrekking. Je laten verlammen door de traagheid waarmee je innerlijke doelen te materialiseren zijn.


VLINDER:

Ik raad je aan, de schoonheid en zonnigheid van het leven op te zuigen, te genieten van de bewegelijkheid van het bestaan. Laat lichtheid en vrolijkheid toe in je hoofd, in je denken. Er zit schoonheid in je manier van zijn. Geniet ervan. Laat oude vormen los.
Zie het cyclische: de diverse verschijningsvormen zijn er tegelijkertijd, het gaat maar door, het is maar net waar je op focust…
Ga door met vergaren van levenservaring tot je uit je jasje barst en ga dan weer door… met de kwetsbaarheid, met de kracht die deze weer genereert. Zet je kwetsbaarheid in en open je, laat je raken in gelijkwaardigheid. Maar wees op zijn tijd ook alert. Zorg ervoor te waken over je kostbaarheden, je terrein te beschermen.
Bewaak je eigen kern, datgene wat je verworven hebt, wat kostbaar voor je is.

Gun de ander zijn/ haar ervaring. Houd de afstand die daarvoor nodig is.  In compassie lijkt soms een hardheid te zitten die bij dieper beleven echter ‘hartheid’ inhoudt. Het is een betrokkenheid die geen onmiddellijke bevrediging geeft zoals het wegnemen of (schijnbaar) oplossen van problemen of verwennen dat doet.

Wat je ervaart is alsmaar een deel van de cyclus; heb hart voor jezelf, heb hart voor jouw vorm. Het leven is hier en nu, in telkens veranderende gedaantes.

‘Als het licht uitdooft en de zuurstof opraakt, bevrijd dan de vlinder, die wijst de weg.’

De valkuil
Lichtheid verwarren met lichtzinnigheid.
Angst voor verlies als je de oude vormen achter je laat.
Pas op voor kortzichtigheid, zowel bij jezelf als bij anderen.


BIZON:

  I am en ik ga door, is mijn motto.

Je bent. Wat je ook doet, je bent deel van het geheel, verbonden met alle andere levensvormen. Je staat wel op jezelf, maar bent omgeven door de anderen, en bent met een soort energiedraden met hen verbonden. Je bent niet alleen, je neemt jouw plaats in in het geheel van levensvormen, krachten en machten.

Manifesteer jezelf op jouw manier en geef expressie aan je passie; ook je nee hoort daarbij. Ga door, ondanks weerstand, zwoegen of rouw en laat achter je wat goed    is geweest maar niet meer past.

Door het hele scala te doorléven, transformeer je wat geweest is en verwerf je dóórzicht.

Eer je verworvenheden en laat het nieuwe groeien op basis van wat je al hebt opgebouwd: zoals bij mij de wintervacht nog in stukken om me heen hangt als mijn zomervacht zich vormt…

Bij alles is het zo dat er inspanning geleverd dient te worden vóór iets ‘van jou’ is. Als jij trouw bent aan het gevoel dat je had toen je besloot deze weg te gaan, dan gá je ervoor! Met alles erop en eraan. Blijkbaar heb je er plezier in om de tegenkrachten in jezelf óók aan het woord te laten. Doe dat maar. Daar zit een deel van je passie en je pit. Door je shit te laten stromen wordt het land weer vruchtbaar…

Zoek telkens nieuwe gebieden op die voor jou vruchtbaar zijn.
De aarde wordt een stuk leuker als je jezelf serieus neemt!
Zorg op die manier voor jezelf, neem jezelf serieus… en houd het speels.
Overgave, daar gaat het om. Geef je over aan het bestaan.

 De valkuil
Pas op jezelf af te scheiden of stil te vallen in depressie. Laat je niet verlammen door angst of opfokken door ongeduld. Weersta de verleiding om uit overgangssituaties weg te rennen door geforceerde keuzes te maken. Sla niet op hol!


WOLF:

Je wordt geroepen af te dalen en je te wijden aan je innerlijke bestemming. Ga op pad, verken je territorium. Zet geduld en uithoudingsvermogen in om de paden van jouw gebied grondig te leren kennen en innerlijk overzicht te krijgen van je kwaliteiten en mogelijkheden.

Kom in beweging als je ergens in hangt, dat geeft je altijd nieuwe inzichten en helderheid.
Verbind je vol toewijding met wat je doet, telkens weer. Dat geeft vreugde en helderheid. Je bent hier om de aarde te ervaren.

Kies! Kiezen is verantwoordelijkheid nemen. Durf te kiezen en ga achter je keuzes staan. Je mag jouw keuzes maken. Sterker nog: je moet zelfs kiezen om tot verdieping te komen.
Maak verbinding, reik uit. Als je verbinding maakt – met de verschillende werkelijkheden, de natuur, het Groot Mysterie – komt er altijd steun. Je bent van nature verbonden met Dat Wat Is. Jouw zielenpad is deel van het Geheel. Er is altijd steun als je erom vraagt.

Lever je inspanningen en weet, dat ze je het geschenk van de ervaring geven; doorleefde ervaring wordt wijsheid. Wijsheid gaat gepaard met vreugde en dankbaarheid. Je bent hier om de aarde te ervaren.
Ben bereid ervoor te gaan en ben bereidheid de concrete werkelijkheid als serieuze bondgenoot toe te laten. Zet je kwaliteiten in en laat jouw eigen geluid horen.
Vertrouw erop dat de werkelijkheid altijd antwoordt als jij jouw lied zingt, als jij jouw geluid laat horen!

De valkuil
Verlies jezelf niet in de overvloed die de aarde biedt. Jij hoeft de veelheid niet te bewijzen. Het is niet alles of niets; het gaat erom te kiezen in overeenstemming met je eigen aard en je keuzes met toewijding te volgen.


BEER:

Ik ga mijn eigen gang, ben uit één stuk. Ik ken mijn kracht. Ik raad je aan: wees je bewust van jouw ‘power’ en gebruik je kracht om door te gaan met het vormgeven van je eigen weg, jouw unieke pad. Ik sterk je in het vinden van je innerlijke doelen. Wat wil je nou echt, zelf? Waar heb je plezier in? Waarvan gaat je hart open?

Ik bied je aarde, eenvoud. De kracht van wezenlijk contact.

Het gaat er ook om, te ‘willen wat je kiest’ in plaats van altijd maar opnieuw te moeten ‘kiezen wat je wilt…’ Want ook als je je geketend voelt in het bestaan of in de realiteit van je leven nu, dan nog kun je dansen, met alles erop en eraan. Beweeg mee met het ritme van het bestaan: dáns het leven. Ga midden in de stroom staan en heb plezier in het proces, in het spel. Vergeet niet dat het ook licht en speels kan.

Forceer niets, want alles heeft zijn eigen tijd. Gun jezelf de rust om te laten groeien wat in je is. Niet-weten is een fase waarin de antwoorden tot je kunnen komen.

De tijd die je neemt om te verteren, werpt later weer vruchten af.
Geef vorm aan je persoonlijke waarheid door je persoonlijke verlangen te volgen.

De valkuil
Laat je niet ketenen door eerdere keuzes of door de angst het verkeerde te kiezen. Forceer geen uitweg door in de activiteit te gaan als de situatie om rust en bezinning vraagt.


BOSUIL:

Wees scherp. Wees doelgericht. Laat je doelgerichtheid een uitdrukking zijn van levenslust, van potentie.
Je hebt de kwaliteit om te kiezen wat aan de orde is. Kijk, luister en kies datgene wat je hebben wilt! Of je doet het, of je doet het niet. Kordaat. Kiezen en niet meer omkijken.
Oefen je erin om onopgesmukt te zeggen waar het op staat, wat jij vindt.
Geef de grenzen van je draagkracht aan.
Neem deze kwaliteiten mee als bondgenoot van je onschuld, als helper van je innerlijke kind, bij de aanvang van datgene wat je onderneemt.
Wees helder in je handelen of niet-handelen.
Houd contact met je enthousiasme door je twijfels heen. Onderzoek je startproblemen.
Kies kordaat ‘to walk your talk’. Helder, fris, nieuwsgierig.

De valkuil
Laat vertwijfeling niet naar binnen slaan door toe te geven aan zelfverdovende, destructieve neigingen zoals snoepen of door je eigen keuzes ter discussie te stellen.

© Copyright Riet van Rooij - Theme by Pexeto