De boodschap van VOS:
Als je contact met mij wilt, zul je daarvoor je inspanning moeten leveren. Ik ben er voor je, maar ik ben niet vanzelfsprekend. Ik verberg me voor je als je geen moeite doet. Dat is mijn manier om je speels iets duidelijk te maken.
Ik kan je iets leren over onzichtbaarheid als tactiek om helderheid te krijgen. Over wakkerheid en scherpzinnigheid. Je zintuigen gebruiken: zien, horen, voelen. Over op jezelf zijn, en over tactisch spelend leren.

Om over je eigen wijsheid en innerlijk weten te kunnen beschikken, raad ik je aan: blijf helder kijken en scherp opletten. Zorg ervoor niet af te dwalen; vermeng en verstrooi je aandacht niet met van alles en nog wat in jezelf of buiten jezelf. En meng je helderheid en inzicht niet met allerlei emoties, visies van anderen, afgeleide onderwerpen.

Ga solitair je gang als het gaat om inzicht krijgen in wat je wilt. Ga puur te rade bij jezelf en sla jouw individualiteit hoog aan.

Ga bij tijd en wijle gerust met een omweg op je doel af. Dat kan een heel slimme tactiek zijn. Neem gerust een voorbeeld aan mijn listigheid.

Speel. Wees niet te ernstig. Ga speels om met je verworvenheden, sta jezelf gekke invallen toe, vertel je verhalen en geniet van je pad.

Heb oprechte zorg voor je kinderen (letterlijk, of in andere contacten waarin jouw wijsheid gevraagd wordt), maar niet in de vorm van sloven. Ben wakker, met aandacht.

De valkuil
Jezelf eigengereid verbergen voor je ‘bondgenoten’, voor steun uit de andere werkelijkheid, je gidsen. Jezelf verliezen in je eigen listigheid van aanpak en dan uit verbinding gaan met het Geheel.

______________________________________
De krachtdieren die ik de voorgaande weken deelde:


SLANG:

Beweeg je soepel en flexibel over je levenspad en blijf in contact met de aarde, heel dicht bij de grond onder je voeten. Aarde is: in een tempo dat voor jou goed is gestaag de dingen doen. Actie en rust afwisselen. Wachten en op het juiste moment toeslaan.

Wees aanwezig. Beweeg mee met de ‘temperatuur’ van je omgeving, zoek beschutting, geniet, en neem ook de tijd om te verteren.

Ik raad je aan te stoppen met actief jagen. Wacht tot er iets voorbij komt wat jou tot voedsel dient, wat jouw innerlijke doelen voedt. Inzichten komen later, wil die niet te snel. Het gaat nu om introspectie, ervaren waar je heen wilt en de lijn uitzetten in contact met de dagelijkse werkelijkheid.

Verslind je innerlijke vijand: je slachtofferstuk. Maak dit tot prooi en verslind het met huid en haar. Neem het op: integreer het; keer op keer op keer. De energie ervan zal je voeden je op je verdere reis.

Ik ben ook het symbool van het leven dat het verleden afwerpt en zijn weg vervolgt, steeds vernieuwend, eeuwig doorgaand. Vernieuw steeds weer je innerlijke doelen. Blijf groeien in jouw levensthema. Je bent de schepper van je leven, telkens weer.

Vanwege mijn leven-voortbrengende symboliek ben ik verbonden met de godin. Oervrouw. Eer je vrouwelijkheid. Onderzoek wat je leven als vrouw nu van je vraagt om te ervaren en te doorgronden.

De valkuil
Langs de zaken heenglibberen.


GIRAFFE:
Ik raad je aan om opgericht, rechtop en oprecht je plaats in te nemen. Zowel in je kwetsbaarheid als in je kracht. Weet daarbij dat je een groot hart hebt.
De dingen van bovenaf bezien is een zeer bruikbare kwaliteit; evenals je blik richten op het doel in de verte.
Leer proeven wat goed voor je is, leer selectief te zijn in al wat er zoal op je afkomt en om vertering vraagt.
Leren mag, het is een spel. Denk maar aan Dikkertje Dap. Zo mag jij ook zijn. Klimmen, naar beneden glijden met een vaartje, ‘au’ zeggen, opstaan en opnieuw klimmen… Eventuele stunteligheid is helemaal oké.
Laat je potentie vibreren in jezelf. Het is een bron van enthousiasme en mogelijkheden. Weet ook, dat je veel grootser bent dan wat je vorm kunt geven. Je hoeft maar naar binnen te keren en te ervaren, dat je je grootsheid in je draagt; daarmee ben je altijd aangesloten op het goddelijke, op God.
Groot(s)heid en beperking spreken elkaar niet tegen.
Stilte, geen woorden; ervaren Wat Is.

De valkuil
Jezelf gevangenzetten in de aardse vorm, deze als beperking ervaren; je boven de ander verheven voelen; vergeten te proeven.


PAARD:

Mijn motto: Bestamp de aarde en rust in Zijn. De aarde met vier benen bestampen en daar doorheen Zijn – verstild, dienstbaar en vriendelijk. Dat zijn de kwaliteiten die ik je wil spiegelen.
Ren, loop voorop, sta stil, wees gracieus. Nu eens ren je voorop, ben jij de voorloper, dan weer ga je in de verstilling. Dit zijn allemaal vormen van Zijn die horen bij het aardse pad. In relaties en samenwerking is het heerlijk om leiderschap en initiatief af te wisselen, en om beurten elkaars voorloper te zijn.
Ik raad je aan, op z’n tijd ook toe te geven aan de behoefte om stil te worden, af te haken, vrij te nemen en alleen maar te Zijn.
Die twee thema’s – enerzijds de aarde bestampen en vanuit je kracht in de actie gaan, en anderzijds puur ‘zijn’ en gedragen worden door de eenheid der dingen – spelen steeds weer. Door je te verbinden met wat er is, door ervoor te kiezen het allemaal te ervaren – zowel het actieve als het contemplatieve -, creëer je jouw leven en geef je vorm aan je bestemming.

Moeite hebben mag, maar laat je dan dragen. Je bent inmiddels veerkrachtig genoeg om mee te doen met al het ‘moeten’ dat bij het aardse bestaan hoort, om zo nodig expressie te geven aan je pijn over het bestaan, en in dat alles tezamen je bestemming te vinden. In jouw ‘nee’ zit ook de sleutel tot je levenslust. This is it! Door te kiezen om in dat alles aanwezig te zijn, schep je.

De valkuil: Alleen maar in de actie moeten, normen selecteren en daaraan
willen voldoen of – aan de andere kant – wegdromen van de aarde in een
magische wereld. Ik als paard ‘zweef’ juist door heel hard over de aarde te rennen!


EEKHOORN:

Je verwerft inzicht en helderheid in je gevoelens en je relaties door te zorgen voor evenwicht in alles wat er te doen valt en wat er gewoon is. Zorg voor evenwicht tussen wat aardse zaken van je vragen en verstilling om af te kunnen stemmen op het Grote Geheel, het goddelijke. Ook als je druk bent met wat het bestaan nu van je vraagt, wordt er van je gevraagd, de balans in de gaten houden. Gebruik je gronding voor balans met het ijlere. Breng je vrouwelijke ontvankelijkheid in evenwicht met je uitgaande bewegingen. Herinner je wat jou goeddoet en handel daar ook naar.

Heb plezier in het beweeglijke, het vele dat je in deze periode inzicht en helderheid verschaft. Houd het speels en licht. Geniet van je groeiende soepelheid/ behendigheid in (werk)contacten. En wees dankbaar voor de lessen die je hier brachten.

Ik raad je aan, in deze periode te zaaien zonder gehechtheid. Ga ervoor, zet je weten in, en laat los wat eruit moet komen. En als je opzij legt wat je nu nog niet gebruiken kunt, kan er later nog iets uit groeien. Wees gewoon jezelf. Je zit in een voortdurend leerproces om jouw talenten verder te ontwikkelen en jouw persoonlijke bijdrage te leveren aan het geheel.

Sta jezelf toe te knagen en kauwen op de levensvragen die steeds weer bij je opkomen. Verbind je ermee vanuit je hart en ze leiden je naar overzicht en helderheid.
Ook al lijk je nu en dan diep te vallen, weet dat je met je gezonde mensenverstand, met je verworven wijsheid, altijd weer op je pootjes terecht komt op je zielenpad.

Valkuil
Rennen en vliegen, gedreven door onrust, en de verbinding kwijtraken. Met andere woorden: speedy rondrazen, van de bomen en van God los.


KRAAI:
Ik raad je aan, de kracht van gewóón te zijn op waarde te schatten. Ga ‘gewoon’, op jouw manier door met vormgeven aan je leven, je innerlijke bestemming. Pak jezelf samen en haal levenslust uit alles wat de wereld je aan uitdagingen geeft. Trek je er niet teveel van aan wat ‘ze’ van je vinden of hoe ‘het’ eruit ziet.
Ik raad je aan, meer te ‘containen’. Meer echt spreken, minder babbelen. Zuiniger zijn met woorden. Stil durven zijn, helder. Uit één stuk. Wakker en aanwezig.
Gebruik je kracht en inventiviteit en neem verantwoordelijkheid voor jouw waarheid. Doe je mond open als je je gekwetst of bedreigd voelt. Geef je grenzen aan, spreek je uit, ook al klinkt het niet mooi of roept het mogelijk weerstand op. Laat oprechte woede niet versluieren door begrip, schuld (je hebt het aangedane onrecht zeker verdiend…), erboven staan. Pure woede kan een flits van het sublieme zijn. Vecht voor je eigenwaarde.
Ik raad je aan, de traagheid in het ownen van inzichten te accepteren. Denk je bijdrage aan de wereld niet te groot en niet te klein. Breng het grote wereldgebeuren terug naar je eigen leven door verantwoordelijkheid te nemen voor jouw pad. Verken je talenten en mogelijkheden. ‘De zin van het bestaan is het bestaan dat je leidt.’

 

‘Be willing to walk your talk, speak your truth, know your life’s mission, and balance past, present and future in the now. Shapeshift that old reality and become your future self…
Crow merges light and darkness, seeing both inner and outer reality.
Put aside your fear of being a voice in the wilderness and ‘cow’ the shots as you see them. As you learn to allow your personal integrity to be your guide, your sense of feeling alone will vanish.’ (Jamie Sams over kraaienmedicijn)

De valkuil
Ontkenning van je eigen agressie. ‘Gewoon’ willen zijn in de zin van je bestaan reduceren, terugtrekking. Je laten verlammen door de traagheid waarmee je innerlijke doelen te materialiseren zijn.


VLINDER:

Ik raad je aan, de schoonheid en zonnigheid van het leven op te zuigen, te genieten van de bewegelijkheid van het bestaan. Laat lichtheid en vrolijkheid toe in je hoofd, in je denken. Er zit schoonheid in je manier van zijn. Geniet ervan. Laat oude vormen los.
Zie het cyclische: de diverse verschijningsvormen zijn er tegelijkertijd, het gaat maar door, het is maar net waar je op focust…
Ga door met vergaren van levenservaring tot je uit je jasje barst en ga dan weer door… met de kwetsbaarheid, met de kracht die deze weer genereert. Zet je kwetsbaarheid in en open je, laat je raken in gelijkwaardigheid. Maar wees op zijn tijd ook alert. Zorg ervoor te waken over je kostbaarheden, je terrein te beschermen.
Bewaak je eigen kern, datgene wat je verworven hebt, wat kostbaar voor je is.

Gun de ander zijn/ haar ervaring. Houd de afstand die daarvoor nodig is.  In compassie lijkt soms een hardheid te zitten die bij dieper beleven echter ‘hartheid’ inhoudt. Het is een betrokkenheid die geen onmiddellijke bevrediging geeft zoals het wegnemen of (schijnbaar) oplossen van problemen of verwennen dat doet.

Wat je ervaart is alsmaar een deel van de cyclus; heb hart voor jezelf, heb hart voor jouw vorm. Het leven is hier en nu, in telkens veranderende gedaantes.

‘Als het licht uitdooft en de zuurstof opraakt, bevrijd dan de vlinder, die wijst de weg.’

De valkuil
Lichtheid verwarren met lichtzinnigheid.
Angst voor verlies als je de oude vormen achter je laat.
Pas op voor kortzichtigheid, zowel bij jezelf als bij anderen.


BIZON:

  I am en ik ga door, is mijn motto.

Je bent. Wat je ook doet, je bent deel van het geheel, verbonden met alle andere levensvormen. Je staat wel op jezelf, maar bent omgeven door de anderen, en bent met een soort energiedraden met hen verbonden. Je bent niet alleen, je neemt jouw plaats in in het geheel van levensvormen, krachten en machten.

Manifesteer jezelf op jouw manier en geef expressie aan je passie; ook je nee hoort daarbij. Ga door, ondanks weerstand, zwoegen of rouw en laat achter je wat goed    is geweest maar niet meer past.

Door het hele scala te doorléven, transformeer je wat geweest is en verwerf je dóórzicht.

Eer je verworvenheden en laat het nieuwe groeien op basis van wat je al hebt opgebouwd: zoals bij mij de wintervacht nog in stukken om me heen hangt als mijn zomervacht zich vormt…

Bij alles is het zo dat er inspanning geleverd dient te worden vóór iets ‘van jou’ is. Als jij trouw bent aan het gevoel dat je had toen je besloot deze weg te gaan, dan gá je ervoor! Met alles erop en eraan. Blijkbaar heb je er plezier in om de tegenkrachten in jezelf óók aan het woord te laten. Doe dat maar. Daar zit een deel van je passie en je pit. Door je shit te laten stromen wordt het land weer vruchtbaar…

Zoek telkens nieuwe gebieden op die voor jou vruchtbaar zijn.
De aarde wordt een stuk leuker als je jezelf serieus neemt!
Zorg op die manier voor jezelf, neem jezelf serieus… en houd het speels.
Overgave, daar gaat het om. Geef je over aan het bestaan.

 De valkuil
Pas op jezelf af te scheiden of stil te vallen in depressie. Laat je niet verlammen door angst of opfokken door ongeduld. Weersta de verleiding om uit overgangssituaties weg te rennen door geforceerde keuzes te maken. Sla niet op hol!


WOLF:

Je wordt geroepen af te dalen en je te wijden aan je innerlijke bestemming. Ga op pad, verken je territorium. Zet geduld en uithoudingsvermogen in om de paden van jouw gebied grondig te leren kennen en innerlijk overzicht te krijgen van je kwaliteiten en mogelijkheden.

Kom in beweging als je ergens in hangt, dat geeft je altijd nieuwe inzichten en helderheid.
Verbind je vol toewijding met wat je doet, telkens weer. Dat geeft vreugde en helderheid. Je bent hier om de aarde te ervaren.

Kies! Kiezen is verantwoordelijkheid nemen. Durf te kiezen en ga achter je keuzes staan. Je mag jouw keuzes maken. Sterker nog: je moet zelfs kiezen om tot verdieping te komen.
Maak verbinding, reik uit. Als je verbinding maakt – met de verschillende werkelijkheden, de natuur, het Groot Mysterie – komt er altijd steun. Je bent van nature verbonden met Dat Wat Is. Jouw zielenpad is deel van het Geheel. Er is altijd steun als je erom vraagt.

Lever je inspanningen en weet, dat ze je het geschenk van de ervaring geven; doorleefde ervaring wordt wijsheid. Wijsheid gaat gepaard met vreugde en dankbaarheid. Je bent hier om de aarde te ervaren.
Ben bereid ervoor te gaan en ben bereidheid de concrete werkelijkheid als serieuze bondgenoot toe te laten. Zet je kwaliteiten in en laat jouw eigen geluid horen.
Vertrouw erop dat de werkelijkheid altijd antwoordt als jij jouw lied zingt, als jij jouw geluid laat horen!

De valkuil
Verlies jezelf niet in de overvloed die de aarde biedt. Jij hoeft de veelheid niet te bewijzen. Het is niet alles of niets; het gaat erom te kiezen in overeenstemming met je eigen aard en je keuzes met toewijding te volgen.


BEER:

Ik ga mijn eigen gang, ben uit één stuk. Ik ken mijn kracht. Ik raad je aan: wees je bewust van jouw ‘power’ en gebruik je kracht om door te gaan met het vormgeven van je eigen weg, jouw unieke pad. Ik sterk je in het vinden van je innerlijke doelen. Wat wil je nou echt, zelf? Waar heb je plezier in? Waarvan gaat je hart open?

Ik bied je aarde, eenvoud. De kracht van wezenlijk contact.

Het gaat er ook om, te ‘willen wat je kiest’ in plaats van altijd maar opnieuw te moeten ‘kiezen wat je wilt…’ Want ook als je je geketend voelt in het bestaan of in de realiteit van je leven nu, dan nog kun je dansen, met alles erop en eraan. Beweeg mee met het ritme van het bestaan: dáns het leven. Ga midden in de stroom staan en heb plezier in het proces, in het spel. Vergeet niet dat het ook licht en speels kan.

Forceer niets, want alles heeft zijn eigen tijd. Gun jezelf de rust om te laten groeien wat in je is. Niet-weten is een fase waarin de antwoorden tot je kunnen komen.

De tijd die je neemt om te verteren, werpt later weer vruchten af.
Geef vorm aan je persoonlijke waarheid door je persoonlijke verlangen te volgen.

De valkuil
Laat je niet ketenen door eerdere keuzes of door de angst het verkeerde te kiezen. Forceer geen uitweg door in de activiteit te gaan als de situatie om rust en bezinning vraagt.


BOSUIL:

Wees scherp. Wees doelgericht. Laat je doelgerichtheid een uitdrukking zijn van levenslust, van potentie.
Je hebt de kwaliteit om te kiezen wat aan de orde is. Kijk, luister en kies datgene wat je hebben wilt! Of je doet het, of je doet het niet. Kordaat. Kiezen en niet meer omkijken.
Oefen je erin om onopgesmukt te zeggen waar het op staat, wat jij vindt.
Geef de grenzen van je draagkracht aan.
Neem deze kwaliteiten mee als bondgenoot van je onschuld, als helper van je innerlijke kind, bij de aanvang van datgene wat je onderneemt.
Wees helder in je handelen of niet-handelen.
Houd contact met je enthousiasme door je twijfels heen. Onderzoek je startproblemen.
Kies kordaat ‘to walk your talk’. Helder, fris, nieuwsgierig.

De valkuil
Laat vertwijfeling niet naar binnen slaan door toe te geven aan zelfverdovende, destructieve neigingen zoals snoepen of door je eigen keuzes ter discussie te stellen.

© Copyright Riet van Rooij - Theme by Pexeto