Vier keer een ‘Vrouwencirkel BinnensteBuiten’

vier keer een dag in natuurgebied in Ooij bij Nijmegen
Inschrijving per keer of als geheel.

Data: de zaterdagen 18 maart,  17 juni,  16 september,  16 december 2017

Je afstemmen op de kracht en energie van het seizoen. Hoe je die innerlijk kunt toelaten en zo in je dagelijks leven op een natuurlijke manier kunt samenwerken met het ritme van het jaar. Met wat het seizoen van je vraagt aan inkeer, groei, bloei; uitgaand, verstild; uitbundig… Leven met de seizoenen brengt rust in de hectiek van Alles Wat Nu Moet en geeft energie om jouw persoonlijke doelen vorm te geven.

Elke trainingsdag bevat:

  • stilte
  • korte, aandachtige deelrondes voor informatie en uitwisseling
  • een innerlijke reis om de energie van het seizoen te ervaren
  • een ontmoeting met een boom in de heerlijke tuin achter het huis van waaruit we werken
  • een warme lunch
  • een individuele wandeling/ omzwerving in natuurgebied Bisonbaai of Groenlanden
  • een gezamenlijk ritueel; aan het eind van de middag verzamelen we op een afgesproken plek om een afrondingsritueel te doen – om je ontdekkingen te bekrachtigen en los te laten wat niet meer past.

Deze cyclus vormt een geheel als je alle vier de dagen volgt. Kies je voor de complete cyclus, dan geef ik in de periode tussen de trainingsdagen, per mail, verdiepende ondersteuning, met opdrachten die passen bij het seizoen (schrijfsuggesties, tips, de uitdaging om dagelijks iets specifieks voor jezelf te doen, en dergelijke.)

De vier seizoenen vormen als het ware een cirkel, een ‘medicijnwiel’ van elkaar afwisselende en aanvullende krachten: de windrichtingen. Het medicijnwiel is de cirkel van heelheid, een ordenend principe om de samenhang te zien binnen de voortdurend veranderende werkelijkheid.

Het jaar rond met zijn wisselende seizoenen vormt ook een ‘medicijnwiel’. Alle ‘windrichtingen’/ seizoenen hebben hun eigen kwaliteit, met een ander perspectief op wat ‘is’. Ik werk met de vier windrichtingen oost, zuid, west en noord. Bij elk van de vier windrichtingen horen andere aandachtspunten, die je meeneemt in het betreffende seizoen, in de drie maanden die volgen op de trainingsdag.

Lees meer over de ‘medicijnwandeling’ en over het ‘medicijnwiel en de vier windrichtingen’.

Kosten: Als cyclus – met tussentijdse ondersteuning/ inspiratie – zijn de kosten van deze training 350,- (Desgewenst in etappes te voldoen. Bij inschrijving € 50,- en dan telkens op de eerste dag van de maand-van-samenkomst € 75,-)

De prijs voor één dag ‘Vrouwencirkel Binnenstebuiten’ is € 80,- (incl btw en lunch).

Aanmelding: Mail rietvrooij@hetnet.nl of bel (024) 3229722